Miasto: Szczytno

Ulica: ul. Sienkiewicza 10

Kod pocztowy: 12-100

Email: as_szczytno@sw.gov.pl

Telefon: 89 624 32 03

Fax: 89 624 36 16

Realizacja Programu Praca dla Więźniów

04.10.2017
Dzięki inicjatywie podjętej przez Areszt Śledczy w Szczytnie, od momentu wprowadzenia rządowego programu „Praca dla Więźniów” udało się znaleźć odpłatne zatrudnienie dla 9 skazanych.

Podnosimy kwalifikacje zawodowe więźniów

02.10.2017
POWER w Areszcie Śledczym w Szczytnie.

Skazani z Aresztu Śledczego w Szczytnie w akcji Sprzątania Świata

20.09.2017
Tegoroczna akcja pod hasłem ''Nie ma śmieci-są surowce'', odbyła się w ramach kolejnej edycji programu readaptacji społecznej o nazwie ''EKOLOG''.

Aktualności

Dzień Mediacji przypada w tym roku 19 października. Wzorem roku ubiegłego  Areszt Śledczy w Szczytnie aktywnie włączył się do akcji popularyzowania tej formy rozwiązywania sporów.

1 września w Muzeum Mazurskim odbyła się uroczystość upamiętniająca wybuch drugiej wojny światowej. Służbę Więzienną reprezentował dyrektor Aresztu Śledczego w Szczytnie mjr Jarosław Mierzejewski.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypadający w tym roku na dzień 9 września ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Areszt Śledczy w Szczytnie przyłączył się do akcji, edukując skazanych.

Od dziewięciu lat trwa współpraca pomiędzy Aresztem Śledczym w Szczytnie a Wspólnotą Anonimowych Alkoholików w ramach, której skazani mają możliwość korzystania z grup samopomocowych.

Rusza kolejna edycja programu edukacyjno-korekcyjnego wobec sprawców przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny.

Areszt Śledczy w Szczytnie przystąpił do realizacji projektu Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej