Miasto: Świdnica

Ulica: ul. Trybunalska 16

Kod pocztowy: 58-100

Email: as_swidnica@sw.gov.pl

Telefon: (74) 854-93-00

Fax: (74) 854-93-02

Podziękowania i gratulacje...

07.03.2017
6 marca 2017 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płka Tomasza Raczyka, której tematem przewodnim była zmiana w kierownictwie świdnickiej jednostki.

Kolejne prelekcje naukowe w świdnickim areszcie

16.02.2017
Zapoczątkowana w 2016 r. współpraca pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu, a Aresztem Śledczym w Świdnicy zaowocowała kolejnymi wykładami. Tym razem tematem przewodnim byli „Żołnierze Wyklęci”.

Wyróżnienia i awanse z okazji święta Służby Więziennej

15.02.2017
Z okazji święta Służby Więziennej 17 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Świdnicy awansowano na wyższy stopień służbowy, a kolejnych 2 otrzymało odznaczenia państwowe.

Aktualności

Grupa osadzonych zainspirowana i zaktywizowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej świdnickiego aresztu wzięła udział, wraz z wychowawcą ppor. Damianem Surówką, w społecznej akcji sprzątania historycznego parku.

W ostatnim czasie funkcjonariusze świdnickiej jednostki ponownie zaprosili pracowników naukowych Instytutu Pamięci Narodowej do wygłoszenia prelekcji dla osadzonych. Z uwagi na obchody 77. lecia zbrodni katyńskiej tematem przewodnim wykładów były wydarzenia z kwietnia 1940 r.

21 kwietnia 2017 r. kolejni sportowcy zaproszeni przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, odwiedzili świdnicką jednostkę penitencjarną. Tym razem z osadzonymi, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, spotkali się aktualni wicemistrzowie Polski w rajdach samochodowych Jakub „Colin” Brzeziński i Szymon Marciniak.

11 kwietnia 2017 r. dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy mjr Wojciech Sączawa i podlegli mu funkcjonariusze pionu penitencjarnego uczestniczyli w miejskich uroczystościach z okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy, w ramach oddziaływań zmierzających w kierunku przystosowywania skazanych do życia w społeczeństwie, kolejny raz uczestniczyli wraz z osadzonymi w uroczystościach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Tym razem okazją ku temu była 77. rocznica zbrodni katyńskiej.

8 kwietnia 2017 r. funkcjonariusze lokalnych służb mundurowych i reprezentanci miejscowych przedsiębiorstw rywalizowali w halowej piłce nożnej o puchar ufundowany przez dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej