Miasto: Suwałki

Ulica: ul. Wojska Polskiego 29

Kod pocztowy: 16-400

Email: as_suwalki@sw.gov.pl

Telefon: (87) 565-12-07,8,9

Fax: (87) 565-03-28

Światowy Dzień Ziemi

23.04.2017
Areszt Śledczy w Suwałkach od wielu lat bierze udział w akcjach ekologicznych. Dyrektor jednostki systematycznie kieruje skazanych do różnych prac porządkowych w ramach lokalnych i międzynarodowych działań i akcji proekologicznych. Najważniejsze z nich to Światowy...

W podziękowaniu za wzorową służbę

19.04.2017
Wieloletnią służbę zakończyli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach st. sierż. sztab. Kazimierz Omilian – starszy oddziałowy i st. sierż. sztabowy Adam Żegaczewski – zastępca dowódcy zmiany. Funkcjonariusze odeszli ze służby na zaopatrzenie emerytalne.

Wyróżnienie specjalne dla „Rysia”

06.04.2017
3 kwietnia 2017 roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Radosław Drażba odebrał z rąk Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -...

Aktualności

W dniu 2 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach wzięli udział w uroczystościach w Sejnach i w Suwałkach, upamiętniających katastrofę smoleńską, a także rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. W czasie uroczystości Areszt Śledczy w Suwałkach reprezentował dyrektor jednostki płk Tomasz Smoliński z zastępcami ppłk. Radosławem Drażbą i  por. Michałem Chrościelewskim. Z ramienia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach wspólnie z mieszkańcami miasta upamiętnili dziś 73. rocznicę stracenia członków ruchu oporu Suwalszczyzny. 1 kwietnia 1944 roku w Suwałkach hitlerowcy wykonali egzekucję przez powieszenie 16 mieszkańców Suwalszczyzny.

Areszt Śledczy w Suwałkach zorganizował spotkanie informacyjne osadzonych z przedstawicielami Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Spotkanie odbyło się 27.03.2017 na terenie jednostki penitencjarnej, w ramach projektu Fabryka Młodego Pracownika, realizowanego przez w/w Stowarzyszenie.

„Kaziuk Suwalski”, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach”, wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia Świętego Kazimierza – polskiego królewicza, patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 roku. Pierwowzorem Kaziuka Suwalskiego jest oczywiście Kaziuk Wileński. Kaziukowa tradycja liczy ponad czterysta lat.

Dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jest świętem państwowym i dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – bowiem 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy zostały wykonane wyroki śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oddali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach celebrowali 98. rocznicę podpisania przez Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku „Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. Dekret był pierwszym aktem prawnym, regulującym organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości oraz stał się podstawą do kształtowania nowoczesnego, polskiego systemu penitencjarnego. Natomiast termin podpisania Dekretu jest datą święta...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej