Miasto: Środa Wielkopolska

Ulica: ul. Garncarska 1

Kod pocztowy: 63-000

Email: as_sroda_wielkopolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 28 66 800

Fax: 61 28 66 803

SpoKREWnieni służbą

26.03.2018
W ubiegłą sobotę funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. przyłączyli się do akcji zbierania krwi w ramach inicjatywy "SpoKREWnieni służbą"

Odprawa roczna z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu

16.03.2018
W dniu 15 marca 2018r. odbyła sie uroczysta odprawa roczna, na której obecny był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann.

Spotkanie z Prezydentem RP

06.03.2018
W dniu 5 marca 2018r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Środę Wlkp. W spotkaniu Prezydenta z przedstawicielami władz samorządowych oraz szefami średzkich służb mundurowych uczestniczył również Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk Zbigniew Dolata.

Aktualności

W dniu 28.03.2018r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Funkcjonariusze okręgu poznańskiego obchodzili swoje święto w  Centrum Dydaktyczno - Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Służba dzieciom

13.02.2018

Praca funkcjonariusza Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Wartą.

W dniu 22.01.2018 r. skazani z oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach mieli okazję wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu - koncercie "PUKAJĄC DO NIEBA BRAM - piosenki artystów, którzy odeszli tragicznie..."

W dniu 28 grudnia 2017r. po raz ostatni w tym roku zebrał się Zespół ds. PO WER, aby podsumować tegoroczne osiągnięcia projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W tym roku obchodzimy 99. rocznicę wybuchu jedynego powstania polskiego, które zakończyło się sukcesem - powstania wielkopolskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej