Miasto: Środa Wielkopolska

Ulica: ul. Garncarska 1

Kod pocztowy: 63-000

Email: as_sroda_wielkopolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 28 66 800

Fax: 61 28 66 803

99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27.12.2017
W tym roku obchodzimy 99. rocznicę wybuchu jedynego powstania polskiego, które zakończyło się sukcesem - powstania wielkopolskiego.

Odznaczenia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości

20.11.2017
W dniu 20 listopada 2017 r. odbyła sie uroczystość odznaczenia oraz awansowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.

Konferencja "Bliżej Funduszy Europejskich"

17.11.2017
W dniu 17 listopada 2017 r. w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja pod nazwą "Bliżej Funduszy Europejskich" zorganizowana pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualności

W dniu 28 grudnia 2017r. po raz ostatni w tym roku zebrał się Zespół ds. PO WER, aby podsumować tegoroczne osiągnięcia projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W tym roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. wraz z osadzonymi włączyli się w akcję "Radosne Święta w każdym domu" organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.

W dniach 9-10 listopada 2017 r., dzięki uprzejmości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na strzelnicy w Śremie odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne z zakresu „Strzelania taktycznego w zespołach zadaniowych” dla funkcjonariuszy Grup Interwencyjno – Konwojowych Służby Więziennej.

Dzień 11 listopada jest - jak co roku - okazją do świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległosci po 123 latach zaborów.

W dniu 3 listopada 2017r. pomiędzy Aresztem Śledczym w Środzie Wielkopolskiej a Pocztą Polską S.A. doszło do podpisania umowy, na podstawie której grupa 15 skazanych od 6 listopada 2017r. świadczy pracę na stanowiskach ds. opracowania ładunków i opracowania przesyłek.

W dniu 23.10.2017r. grupa funkcjonariuszy średzkiej jednostki miała okazję wziąć udział w szkoleniu warsztatowym dotyczącym opieki i postępowania z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej