Miasto: Sanok

Ulica: Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

Kod pocztowy: 38-500

Email: as_sanok@sw.gov.pl

Telefon: 13 465 50 00

Fax: 13 465 50 02

W sanockim areszcie uczą się prac brukarskich

30.06.2017
W Areszcie Śledczym w Sanoku rozpoczęto cykl kolejnych szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Społeczna praca skazanych

14.06.2017
Praca dla więźniów – rządowy program – obejmuje swym zasięgiem coraz więcej osadzonych. Kolejnych dwóch skazanych zostało skierowanych do pracy na rzecz sanockiej parafii.

Drugie życie książek ...w więzieniu

31.05.2017
Książki, znajdujące się często w bardzo złym stanie technicznym, dzięki benedyktyńskiej cierpliwości, umiejętnościom, a co najważniejsze chęciom skazanych do przywrócenia im dawnego blasku, zyskują drugie życie.

Aktualności

X AKCJA KRWIODAWSTWA POD PATRONATEM DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SANOKU

Arteterapia dzięki założeniu, że autoekspresja pomaga ludziom rozwijać umiejętności interpersonalne, redukować stres, podnosić samoocenę, rozwiązywać problemy i konflikty spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród osadzonych w sanockim więzieniu.

Po 23 latach służby i 11 latach kierowania Aresztem Śledczym w Sanoku ppłk Adam Zarzyczny pożegnał się z załogą sanockiej jednostki ponieważ z dniem 1 maja 2017 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie.

Omówienie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem jednostki w roku 2016 oraz plany na obecny rok były tematem spotkania załogi Aresztu Śledczego w Sanoku z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Markiem Grabkiem.

Przebywający na Podkarpaciu Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński razem z posłem na sejm VIII kadencji Piotrem Uruskim z Solidarnej Polski oraz dyrektorem okręgowym płk. Markiem Grabkiem wizytowali Areszt Śledczy w Sanoku.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Sanoku przepracowali w 2016 roku poza terenem jednostki 6 365 godzin. Wartość ich nieodpłatnej pracy oszacowano na 69 720 zł.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej