Miasto: Sanok

Ulica: Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

Kod pocztowy: 38-500

Email: as_sanok@sw.gov.pl

Telefon: 13 465 50 00

Fax: 13 465 50 02

Międzynarodowy Dzień Mediacji w Areszcie Śledczym w Sanoku

20.10.2017
W dniu 17.10.2017r. w Areszcie Śledczym w Sanoku odbyła się prelekcja na temat znaczenia mediacji w postępowaniu karnym.

Warto pomagać

17.10.2017
Funkcjonariusze polskich jednostek penitencjarnych stają się synonimem słów fachowa pierwsza pomoc.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro....*

10.10.2017
Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku zawarł porozumienie o wzajemnej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku.

Aktualności

Życie to najcenniejszy skarb każdego człowieka. Jego ratowanie to obowiązek nie tylko prawny ale przede wszystkim moralny.

Razem bezpieczniej

24.09.2017

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku na przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Praca dla więźniów – rządowy program – obejmuje swym zasięgiem prace skazanych z sanockiego aresztu nie tylko w jego murach, ale również poza nimi – coraz więcej skazanych pracuje na terenie Sanoka w systemie bez konwojenta.

W Areszcie Śledczym w Sanoku w sierpniu zrealizowano kolejne dwa szkolenia kursowe – brukarz i kucharz.

X AKCJA KRWIODAWSTWA POD PATRONATEM DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SANOKU

W Areszcie Śledczym w Sanoku rozpoczęto cykl kolejnych szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej