Miasto: Sanok

Ulica: Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

Kod pocztowy: 38-500

Email: as_sanok@sw.gov.pl

Telefon: 13 465 50 00

Fax: 13 465 50 02

Prawdziwa lekcja życia

22.02.2017
Od początku roku 2017 w areszcie odbyło się 9 spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, w celu uświadomienia młodym ludziom konsekwencji związanych z niewłaściwym zachowaniem, którego bardzo często są świadkami bądź uczestnikami.

Święto Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Sanoku

16.02.2017
Termin Święta Służby Więziennej nawiązuje do daty ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 07-02-1919 r., regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Studenci na zajęciach w sanockim areszcie

15.01.2017
„Będąc tutaj zrozumieliśmy jaką wartość ma wolność więc powinniśmy ją doceniać i szanować, ale przede wszystkim nie skreślać ludzi, którzy zostali jej pozbawieni” – studenci II roku pracy socjalnej PWSZ Sanok

Aktualności

Mediacja, arbitraż, negocjacje, postępowanie sądowe cywilne, karne, rodzinne – różnice, podobieństwa, podstawy prawne stosowania poszczególnych rozwiązań oraz przykłady z życia wzięte składały się na szkolenie kadry penitencjarnej oraz informowania osadzonych w Areszcie Śledczym w Sanoku w ramach Tygodnia Mediacji w Polsce.

W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku Areszt Śledczy w Sanoku już po raz kolejny przeprowadził akcję jednorazowego oddania krwi niosąc innym bezinteresowną pomoc

"Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem" - Mark Twain – ten cytat oddaje przynajmniej po części niesamowitą zależność psa i człowieka, a także stawiają go najwyżej w hierarchii zwierząt bliskich i przyjaznych człowiekowi.

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to szereg akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Przejście na zaopatrzenie emerytalne nie musi oznaczać zerwania kontaktów ze Służbą. Z perspektywy przemijającego czasu wielu funkcjonariuszy staje się żywymi świadkami zmieniającej się rzeczywistości penitencjarnej. Dzięki nim możemy dowiedzieć się jak "to kiedyś było" czy też jakie były najbarwniejsze zdarzenia w życiu więzienia.

Zajęcia prowadzone w Areszcie Śledczym w Sanoku odbyły się pod koniec 2015 roku. Były to dwa programy psychokorekcyjne z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej dla skazanych realizowane metodą behawioralno – poznawczą

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej