Miasto: Sanok

Ulica: Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

Kod pocztowy: 38-500

Email: as_sanok@sw.gov.pl

Telefon: 13 465 50 00

Fax: 13 465 50 02

Odprawa Załogi Aresztu Śledczego w Sanoku z Dyrektorem Okręgowym

19.04.2017
Omówienie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem jednostki w roku 2016 oraz plany na obecny rok były tematem spotkania załogi Aresztu Śledczego w Sanoku z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Markiem Grabkiem.

Dyrektor Generalny w Areszcie Śledczym w Sanoku

10.04.2017
Przebywający na Podkarpaciu Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński razem z posłem na sejm VIII kadencji Piotrem Uruskim z Solidarnej Polski oraz dyrektorem okręgowym płk. Markiem Grabkiem wizytowali Areszt Śledczy w Sanoku.

Praca skazanych się opłaca

16.03.2017
Osadzeni z Aresztu Śledczego w Sanoku przepracowali w 2016 roku poza terenem jednostki 6 365 godzin. Wartość ich nieodpłatnej pracy oszacowano na 69 720 zł.

Aktualności

Błogosławieni, którzy w Panu umierają (Ap 14,13) Nawrócenie człowieka to powrót z drogi grzechu do Boga, który jest miłosierny.

Po raz pierwszy Dzień Czytania Tolkiena ogłoszono 25 marca 2003 roku. Organizatorem było stowarzyszenie The Tolkien Society. Od tamtej pory święto obchodzone jest co roku w kilku krajach na świecie, w tym w Polsce.

Najstarsze zdanie w języku polskim "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai" zapisano w 1270 roku we Wrocławiu na karcie 24 Księgi henrykowskiej. Współcześnie oznacza ono: Daj, niech ja pomielę na żarnach, a ty odpoczywaj.

Od początku roku 2017 w areszcie odbyło się 9 spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, w celu uświadomienia młodym ludziom konsekwencji związanych z niewłaściwym zachowaniem, którego bardzo często są świadkami bądź uczestnikami.

Termin Święta Służby Więziennej nawiązuje do daty ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 07-02-1919 r., regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

„Będąc tutaj zrozumieliśmy jaką wartość ma wolność więc powinniśmy ją doceniać i szanować, ale przede wszystkim nie skreślać ludzi, którzy zostali jej pozbawieni” – studenci II roku pracy socjalnej PWSZ Sanok

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej