Miasto: Radom

Ulica: Wolanowska 120

Kod pocztowy: 26-600

Email: as_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 613-10-00

Fax: / (48) 613-11-03

W Areszcie Śledczym w Radomiu „praca wre”

28.11.2017
Program „Praca dla Więźniów” jest realizowany przez Służbę Więzienną w zakresie wspierania readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, a przede wszystkim ich aktywizacji zawodowej.

Podziel się życiem

10.11.2017
63 dawców, 24 litry i 740 ml w akcji zbiórki krwi - „Nasza krew - nasza Ojczyzna"

Szkolenia zawodowe szansą na powrót do społeczeństwa

27.10.2017
Udział w szkoleniach zawodowych to dla skazanych niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodach najczęściej poszukiwanych aktualnie na rynku pracy. PO WER jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i występujące tam...

Aktualności

Oficjalne otwarcie nowego gmachu Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu miało miejsce 11 stycznia 2018r.

W Areszcie Śledczym w Radomiu w 2017 roku przeprowadzono siedem edycji kursów zawodowych kaletnika, kucharza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, spawacza, fryzjera.

22 grudnia w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla skazanych oraz ich najbliższych.

Paczka dla Bohatera

18.12.2017

Służba Więzienna kolejny już raz wsparła szczytny cel, jakim jest „Paczka dla Bohatera”.

Tradycyjnie z inicjatywy kardy penitencjarnej radomski Areszt Śledczy obdarował dzieci z Domu Dziecka i Hospicjum podarunkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej