Miasto: Płońsk

Ulica: Warszawska 49

Kod pocztowy: 09-100

Email: as_plonsk@sw.gov.pl

Telefon: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

Udział Aresztu Śledczego w Płońsku w finale Szlachetnej Paczki.

W weekend 10-11 grudnia 2016 odbył się finał akcji Szlachetna Paczka. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, ich rodzin i przyjaciół a także osadzonych udało się zrealizować świąteczne marzenia jednej z rodzin.

Więzienie stracony czas – profilaktyka wśród młodzieży

W dniach 28.11-02.12.2016 uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w ramach akcji „Tydzień Profilaktyki” wzięli udział w organizowanym przez Areszt Śledczy w Płońsku programie profilaktycznym kierowanym do młodzieży „Więzienie stracony czas”

Specjalistyczne okręgowe ćwiczenia obronne pk. Zuzanna

25 listopada 2016r. w Areszcie Śledczym w Płońsku odbyły się okręgowe obronne ćwiczenia specjalistyczne Służby Więziennej przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Płońsku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualności

W styczniu br. osadzeni z  Aresztu Śledczego w Płońsku udali się do Miejskiego Centrum Kultury , w którym obejrzeli wystawę kolaży Wisławy Szymborskiej w sali wystawienniczej Galerii ,,P’’ .

Opłatek zamiast kieliszka to wielkie wyzwanie świąteczne dla alkoholika. Jak co roku odbyły się wigilijne spotkania osadzonych z płońskiego aresztu z rodzinami.

Na zaproszenie liderki Rejonu Płońsk Mileny Jakubiak Dyrektor jednostki wraz z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Płońsku uczestniczyli w Gali Szlachetnej Paczki wieńczącej finał tej ogólnopolskiej akcji.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. W tym roku po raz pierwszy do akcji przystąpił także Areszt Śledczy w Płońsku.

W dniu 5.12.2016r. w Areszcie Śledczym w Płońsku odbyły się warsztaty dla osadzonych, których tematem były sposoby radzenia sobie ze stresem. Warsztaty prowadziła Pani Anna Szczycińska trener umiejętności psychologicznych

20.11.2016. w parafii kościoła rzymskokatolickiego św. Maksymiliana M. Kolbe w Płońsku odbył się koncert patriotyczny w którym uczestniczyli osadzeni z Aresztu Śledczego w Płońsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej