Miasto: Piotrków Trybunalski

Ulica: ul. Wronia 76/90

Kod pocztowy: 97-300

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 732 34 00

Fax: 44 732 33 15

Skazani pracują na rzecz Gminy Sulejów

25.03.2017
Jednym z lokalnych samorządów zatrudniających osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. jest Gmina Sulejów.

Realizacja programu ''Praca dla więźniów''

13.03.2017
Dzięki sprzyjającej aurze możliwe stało się wznowienie prac przy modernizacji wewnętrznych ogrodzeń i zabezpieczeń Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

Nowy oddział w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

16.12.2016
16 grudnia 2016 roku nastąpiło otwarcie Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Aktualności

Dzięki współpracy tutejszej jednostki penitencjarnej z Instytutem Pamięci Narodowej, osadzeni mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. ''Proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników''.

Tradycją stało się już, że piotrkowska jednostka penitencjarna na przełomie roku otrzymuje pomoc od Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, która wykorzystywana jest w codziennej pracy funkcjonariuszy.

16 grudnia 2016 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Awanse i wyróżnienia w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim zapoznali się z funkcjonowaniem piotrkowskiej jednostki penitencjarnej.

W minioną sobotę odbył się V turniej służb mundurowych, zorganizowany przez piotrkowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej