Miasto: Piotrków Trybunalski

Ulica: ul. Wronia 76/90

Kod pocztowy: 97-300

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 732 34 00

Fax: 44 732 33 15

Nowe miejsca pracy dla osadzonych

11.08.2017
Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Święto Służby Więziennej (video)

01.07.2017
30 czerwca w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. służy ponad 270 funkcjonariuszy i pracowników to ich święto

Zatrudnij skazanego, to się opłaca!

03.06.2017
Piotrkowska jednostka penitencjarna zaprasza do współpracy zewnętrznych kontrahentów zainteresowanych uruchomieniem produkcji na terenie aresztu

Aktualności

Zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim mjr Paweł Bajdzienko reprezentował Służbę Więzienną na miejskich obchodach Święta Policji

Skazani zagrali dla swoich współosadzonych oraz kadry Oddziału Terapeutycznego

Dyrektor więzienia w Tartu w Estonii w dniu 28.06.2017 roku odwiedził Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim celem zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w tutejszej jednostce

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Przedborzu piotrkowski areszt skierował skazanych do sprzątania lasów

Paweł Wąs pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, jednocześnie przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota” rozmawiał z osadzonymi odbywającymi karę w AŚ Piotrków Tryb. o Konspiracyjnym Wojsku Polskim

W tym ważnym dla lokalnej społeczności dniu uczestniczyła m.in. Służba Więzienna

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej