Miasto: Ostrów Wielkopolski

Ulica: ul. Ledóchowskiego 1

Kod pocztowy: 63-400

Email: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Telefon: 62 59 52 100

Fax: 62 59 52 102

Kolizja pojazdu konwojowego Służby Więziennej...

13.12.2017
…na szczęście tylko pozorowana. Wypadek „więźniarki” stał się scenariuszem ćwiczeń ochronnych zainicjowanych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Odznaczenia i awanse w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

27.11.2017
Z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom ostrowskiego aresztu wręczone zostały akty nominacyjne, wyróżnienia i odznaczenia resortowe: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Wizyta senatora Łukasza Mikołajczyka w areszcie

23.11.2017
Przewodnimi tematami spotkania były zagadnienia związane z termomodernizacją budynków aresztu oraz szkoleniami zawodowymi dla skazanych

Aktualności

Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim kpt. Waldemar Zaremba podpisał porozumienie z Dyrektorem Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie Krystianem Piaseckim

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. wystawili charytatywny spektakl pt. „SZEKSPIR” w sali OSP w Sulisławicach oraz w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Zastępca Dyrektora, por. Maciej Żurkowski złożył kwiaty w miejscach pamięci, a Funkcjonariusze naszej jednostki pełnili asystę honorową

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. podpisał z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim porozumienie rozszerzające zakres wzajemnej współpracy

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający na dzień 19 października 2017 roku

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej