Miasto: Ostróda

Ulica: ul. Olsztyńska 3

Kod pocztowy: 14-100

Email: as_ostroda@sw.gov.pl

Telefon: 89 646 02 00

Fax: 89 646 44 64

Służby w Akcji - Ostróda 2017

02.11.2017
Wybuch, pożar, ucieczka osadzonych, wzięcie funkcjonariuszy jako zakładników, to zaledwie kilka elementów ze scenariusza, na podstawie którego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie ćwiczyli umiejętności działania w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego wpłynąć...

Wizyta norweskich więzienników

19.06.2017
Areszt Śledczy w Ostródzie odwiedziła delegacja funkcjonariuszy norweskiej jednostki penitencjarnej.

Warsztaty zawodowe służb mundurowych

07.06.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, przedstawili procedurę przyjęcia oraz specyfikę służby w Służbie Więziennej.

Aktualności

Maskotki wręczone podopiecznym oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Ostródzie sprawiły wiele radości.

Wizyta młodzieży

03.11.2017

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie odwiedzili Areszt Śledczy w Ostródzie.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której bezstronna osoba trzecia pomaga stronom w dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

Nauczanie ma wartość resocjalizacyjną, jest jednym ze środków oddziaływania na skazanych bardzo ważnym w procesie readaptacji społecznej.

Areszt Śledczy w Ostródzie sukcesywnie realizuje założenia programu „ Praca dla Więźniów”.

Organizatorem zawodów był Areszt Śledczy w Ostródzie wspólnie z Komendą Powiatowa Policji w Ostródzie przy współudziale Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej