Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Udzielanie pomocy medycznej w warunkach taktycznych

W dniach 28-30 grudnia 2016 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbył się trwający trzy dni podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu.

Szkolenie psów specjalnych

27 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie psów specjalnych wyspecjalizowanych w zakresie wyszukiwania środków odurzających.

Działania poprzez formy artystyczne

23 grudnia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań resocjalizacyjnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Bożego Narodzenia odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu.

Aktualności

W wyniku prowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Opolu oddziaływań resocjalizacyjnych, osadzone kobiety po raz drugi przekazały własnoręcznie wykonane rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań resocjalizacyjnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, już po raz drugi wykonały około 120 sztuk świątecznych kartek.

29 listopada br. Areszt Śledczy w Opolu przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeprowadził ćwiczenia ochronne. Ich celem było sprawdzenie współdziałania formacji w sytuacji wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego na terenie więzienia.

List z marihuaną

24.11.2016

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udaremnili kolejną próbę przemytu narkotyków na teren więzienia.

W Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie kadry jednostki z przedstawicielami samorządu, urzędów pracy oraz kontrahentów. Tematem rozmów był kurs zawodowy dla skazanych, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren więzienia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej