Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Opolscy funkcjonariusze oddali krew

14.06.2017
Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący...

Wizyta delegacji z Norwegii

14.06.2017
13 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedziła dziesięcioosobowa delegacja funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek penitencjarnych Królestwa Norwegii.

Rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie

29.05.2017
W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie już po raz trzeci przekazały własnoręcznie wykonane rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci...

Aktualności

Praca nad skazanymi

22.06.2017

W czerwcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu kadra penitencjarna rozpoczęła pierwszą edycję programu sprzyjającemu przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej opartego na technikach treningu zastępowania agresji ART.

4 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu z okazji Dnia Dziecka wychowawczynie działu penitencjarnego zorganizowały spotkanie osadzonych kobiet ze swoimi dziećmi. Spotkanie miało na celu utrzymanie więzi rodzicielskich skazanych matek ze swoimi dziećmi.

W ramach zawartego porozumienia z Uniwersytecką Poradnią Prawną „Klinika Prawa” przy Wydziale Prawa i Administracji w Opolu 23 maja br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się spotkanie osadzonych kobiet ze studentką prawa Uniwersytetu Opolskiego.

W Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie zatrudnione są 4 pielęgniarki, technik radiologii oraz 11 lekarzy. W skład zespołu lekarskiego wchodzą: interniści, stomatolodzy, radiolog, okulista, dermatolog, psychiatra, neurolog, ginekolog, oraz ortopeda. Łącznie 7 kobiet i 9 mężczyzn.

Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej