Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Święta Wielkiej Nocy w Areszcie Śledczym w Opolu

12.04.2017
Przygotowania osadzonych do uroczystości Wielkiego Tygodnia w Areszcie Śledczym w Opolu odbyły się już od pierwszej niedzieli po Środzie Popielcowej. Kapelan wyjaśnił osadzonym symbolikę popiołu i obrzędu posypywania głów popiołem.

Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

12.04.2017
11 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się spotkania przedstawicieli firmy Forbis sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej – Centrum Integracji Społecznej...

Funkcjonariusze Służby Więziennej szkolą dzieci z zakresu pierwszej pomocy

11.04.2017
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna dlatego też istotne jest to, aby już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. W tym duchu i z takim nastawieniem funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udali się...

Aktualności

W roku 2017 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Areszcie Śledczym w Opolu, Oddziale Zewnętrznym...

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Wielkanocnych wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, które przekazane zostały na  na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kartki te, jak co roku, zostaną rozesłane wszystkim sponsorom i instytucjom wspierającym Fundację. Wykonały także z włóczki kolorowe maskotki, które zostaną przekazane dzieciom podczas wizyt...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uniemożliwili przemyt substancji niedozwolonej, którą próbowała wnieść kobieta udająca się na widzenie ze skazanym.

21 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu na zaproszenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich przybliżyli zasady funkcjonowania Służby Więziennej uczącej się tam młodzieży.

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Opolu zorganizowała cykl warsztatów w ramach programu readaptacji społecznej pn. "Klub Pracy". Uczestniczkami były osadzone kobiety odbywające karę pozbawienia wolności.

7 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej