Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Wspomożenie dziecięcego hospicjum

06.10.2017
Kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego prowadzi wobec skazanych różne oddziaływania resocjalizacyjne. Dzięki temu osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu, w ramach współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, już po raz kolejny przekazały blisko...

Działania na rzecz środowiska

18.09.2017
Już po raz kolejny, motywowane przez kadrę penitencjarną, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu wzięły udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska". Przewodnim hasłem tegorocznej akcji jest: „Nie ma śmieci - są surowce”.

Rękodzieła osadzonych kobiet dla dzieci z rzeszowskiego hospicjum

18.09.2017
W ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, w Areszcie Śledczym w Opolu utworzono dla skazanych koło robótek ręcznych „Rest art”, dzięki czemu osadzone kobiety od kilku lat wykonują prace artystyczne, którymi obdarowują swoje rodziny, ale też przekazują na cele charytatywne.

Aktualności

W Areszcie Śledczym w Opolu przeprowadzona została kolejna edycja programu readaptacji społecznej skazanych w zakresie przeciwdziałania prokryminalnym postawom poprzez pomoc społeczności lokalnej w ochronie zasobów zielonych aglomeracji oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pn. „Ratunek dla Kasztanowca”.

W Areszcie Śledczym w Opolu trwa cykl szkoleniowo-aktywizacyjny zawodu malarza, który połączony jest z aktywizacją zawodową skazanych. Kurs skierowany jest do grupy 12 osadzonych.

7 września br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami udzielania pierwszej pomocy w warunkach taktycznych, skierowane do funkcjonariuszy oraz pracowników jednostki.

30 sierpnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczął się cykl szkoleniowo-aktywizacyjny pn. Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową.

W Areszcie Śledczym w Opolu w sierpniu kadra penitencjarna rozpoczęła się kolejną edycję programu edukacyjno-korekcyjnego pt. "Ojciec w świecie dziecka”.

W Areszcie Śledczym w Opolu wyodrębnić można szereg stanowisk, na których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Więziennej. Największym działem pod względem liczebności jest dział ochrony, gdzie służbę pełni 97 funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet), spośród wszystkich 155 powołanych do pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej