Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Służba na pierwszej linii (video)

26.07.2017
W Areszcie Śledczym w Opolu wyodrębnić można szereg stanowisk, na których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Więziennej. Największym działem pod względem liczebności jest dział ochrony, gdzie służbę pełni 97 funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet), spośród wszystkich 155 powołanych...

Duszpasterska wizyta w opolskim areszcie śledczym

24.07.2017
22 lipca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedził Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa.

Opolscy funkcjonariusze oddali krew

14.06.2017
Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący...

Aktualności

Kadra więzienna prowadząc oddziaływania wobec skazanych korzysta z różnych form. Jedną z nich jest dogoterapia.

W wyniku prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, przy współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, wzięły udział w kampanii ”Pola Nadziei”. W ramach akcji przez 2 miesiące osadzone wykonały przeszło 2 tysiące papierowych żonkili.

Praca nad skazanymi

22.06.2017

W czerwcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu kadra penitencjarna rozpoczęła pierwszą edycję programu sprzyjającemu przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej opartego na technikach treningu zastępowania agresji ART.

13 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedziła dziesięcioosobowa delegacja funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek penitencjarnych Królestwa Norwegii.

4 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu z okazji Dnia Dziecka wychowawczynie działu penitencjarnego zorganizowały spotkanie osadzonych kobiet ze swoimi dziećmi. Spotkanie miało na celu utrzymanie więzi rodzicielskich skazanych matek ze swoimi dziećmi.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie już po raz trzeci przekazały własnoręcznie wykonane rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej