Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Służba zdrowia za więziennym murem

11.05.2017
W Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie zatrudnione są 4 pielęgniarki, technik radiologii oraz 11 lekarzy. W skład zespołu lekarskiego wchodzą: interniści, stomatolodzy, radiolog, okulista, dermatolog, psychiatra,...

Wyróżnienia dla spektakli przygotowanych przez skazane kobiety

02.05.2017
Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

Mentor - osoba posiadająca większą wiedzę i bogatsze doświadczenie

26.04.2017
W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

Aktualności

22 kwietnia 2017 roku setki milionów ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę nieodzownie łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy wieku. Z tych też względów w obchodach Dnia Ziemi nie mogło zabraknąć udziału Aresztu Śledczego w Opolu.

Przygotowania osadzonych do uroczystości Wielkiego Tygodnia w Areszcie Śledczym w Opolu odbyły się już od pierwszej niedzieli po Środzie Popielcowej. Kapelan wyjaśnił osadzonym symbolikę popiołu i obrzędu posypywania głów popiołem.

11 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się spotkania przedstawicieli firmy Forbis sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna dlatego też istotne jest to, aby już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. W tym duchu i z takim nastawieniem funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udali się do szkoły podstawowej nr 9 w Opolu, gdzie przeprowadzili instruktarz udzielania pierwszej pomocy uczniom klasy trzeciej.

W roku 2017 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Areszcie Śledczym w Opolu, Oddziale Zewnętrznym...

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Wielkanocnych wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, które przekazane zostały na  na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kartki te, jak co roku, zostaną rozesłane wszystkim sponsorom i instytucjom wspierającym Fundację. Wykonały także z włóczki kolorowe maskotki, które zostaną przekazane dzieciom podczas wizyt...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej