Miasto: Nisko

Ulica: Plac Wolności 15

Kod pocztowy: 37-400

Email: as_nisko@sw.gov.pl

Telefon: 15 843 34 00

Fax: 15 843 34 01

V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu

21.06.2017
W dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. w Nisku odbyły się V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych zorganizowane przez Polski Związek Kickboxingu, Służbę Więzienną oraz NSZZFiPW Zarząd Terenowy Aresztu Śledczego w Nisku. Zawody patronatem objęli: Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga,...

Akcja „Trzeźwym Okiem” w Nisku

27.04.2017
W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. terapeuci z oddziału dla uzależnionych od alkoholu Aresztu Śledczego w Nisku przeprowadzili profilaktyczne zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Uroczyste pożegnanie Dyrektora

01.02.2017
W dniu 31.01.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko funkcjonariusze i pracownicy oraz zaproszeni goście pożegnali przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku ppłk. Kazimierza Krupę.

Aktualności

Praca skazanych

28.06.2017

Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku podpisał umowę o zatrudnieniu skazanych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku podpisał z kolejną umowę o zatrudnienie skazanych.

W Areszcie Śledczym w Nisku odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora tutejszej jednostki.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku podpisał kolejne umowy o zatrudnieniu skazanych.

Wisła 2017

25.05.2017

W dniu 23 maja 2017 r. w Baranowie Sandomierskim odbyły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego „Wisła 2017” poświęcone roli i zadaniom administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi. Służba Więzienna brała w nich aktywny udział.

Grupa studentów Sekcji Penitencjarnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach działalności naukowo – warsztatowej gościła w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie. Celem tej wizyty studyjnej było wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych oraz skonfrontowanie teorii z praktyką penitencjarną.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej