Miasto: Nisko

Ulica: Plac Wolności 15

Kod pocztowy: 37-400

Email: as_nisko@sw.gov.pl

Telefon: 15 843 34 00

Fax: 15 843 34 01

Uroczyste pożegnanie Dyrektora

01.02.2017
W dniu 31.01.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko funkcjonariusze i pracownicy oraz zaproszeni goście pożegnali przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku ppłk. Kazimierza Krupę.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

16.01.2017
"Mamo, Tato naucz się Mnie kochać" to program realizowany w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Równowaga. Projekt ten skierowany jest do rodziców, którzy chcą świadomie i bez przemocy wychowywać swoje dzieci.

Okręgowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej

17.10.2016
Po raz siódmy funkcjonariusze i pracownicy cywilni podkarpackiej Służby Więziennej spotkali się w Nisku na Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Piłce Nożnej

Aktualności

Prison Art jest projektem wykorzystującym plastykę we wspomaganiu procesu resocjalizacji. Jest to forma aktywności i pomocy prowadzona przez magister resocjalizacji Joannę Baran, wolontariuszkę z ramienia Dukielskiego Stowarzyszenia Wspólnie Ponad Podziałami oraz Fundacji Sławek w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie. Projekt ma na celu przede wszystkim wzmocnienie oddziaływań resocjalizacyjnych.

W dniu 17.03.2017 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku spotkał się z Panem Pawłem Piątkiem, właścicielem firmy „SANBUD” z Sandomierza.

"Mamo, Tato naucz się mnie kochać" - to projekt, który od września 2016 r. do lutego 2017 r. realizowany był przez Stowarzyszenie "Równowaga" w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie. Projekt współfinansowany był ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wzięły w nim udział matki i ojcowie, którzy chcieli podnieść świadomość swojego rodzicielstwa.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. W obchody tego dnia włączyli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Nisku.

1 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbywały się kursy finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej