Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: as_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 71 04 400

Fax: 81 74 45 715

Działania na rzecz profilaktyki uzależnień osadzonych

10.05.2017
Służba Więzienna mając na uwadze cel wykonywania kary pobawienia wolności podejmuje liczne działania resocjalizacyjne wobec osób przebywających w jednostkach penitencjarnych.

Lubelskie obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2017
„Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wtem trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała.”

Zmiana w kierownictwie jednostki

07.03.2017
W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch oficjalnie przedstawił kadrze jednostki nowego dyrektora, którym został dotychczasowy zastępca ppłk Andrzej Fereniec.

Aktualności

Związki zawodowe dokładają licznych starań, by służba funkcjonariuszy i pracowników w Areszcie Śledczym w Lublinie była jak najbardziej komfortowa i bezpieczna.

28.04.2017 r. odbyły się VII Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w wieloboju pożarniczym organizowane przez Zakład Karny w Hrubieszowie.

Zbliżający się czas Świąt Wielkiej Nocy skłania ludzi do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Funkcjonariusze i pracownicy AŚ Lublin czynią starania, by także osoby pozbawione wolności przy tej okazji dokonały takich rozważań.

W tym tygodniu odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami kontrahentów zatrudniających osadzonych przebywających w lubelskiej jednostce penitencjarnej oraz potencjalnymi nowymi kontrahentami.

Na rynku pracy początek wiosny spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach. Areszt Śledczy w Lublinie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w tym zakresie.

W dniu 13 marca 2017r., na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie została podpisana kolejna umowa o zatrudnienie nieodpłatne skazanych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej