Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: as_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 71 04 400

Fax: 81 74 45 715

Zmiana w kierownictwie jednostki

07.03.2017
W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch oficjalnie przedstawił kadrze jednostki nowego dyrektora, którym został dotychczasowy zastępca ppłk Andrzej Fereniec.

Pożegnanie ze służbą

03.03.2017
W dniu 24 lutego 2011 roku w lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której kadra jednostki pożegnała odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie płk. Tomasza Banacha.

Drużyna AŚ Lublin znowu na podium

20.02.2017
W weekend 18-19 lutego drużyna piłki nożnej halowej, w skład której wchodzą funkcjonariusze lubelskiej jednostki penitencjarnej, dwukrotnie odbierała nagrody za zajęcie III miejsc w turniejach.

Aktualności

Na rynku pracy początek wiosny spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach. Areszt Śledczy w Lublinie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w tym zakresie.

W dniu 13 marca 2017r., na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie została podpisana kolejna umowa o zatrudnienie nieodpłatne skazanych.

W dniu wczorajszym Areszt Śledczy w Lublinie gościł pomysłodawców i realizatorów programu „PI Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

Areszt Śledczy w Lublinie na co dzień współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.

W miesiącu grudniu bieżącego roku Areszt Śledczy w Lublinie zrealizował: projekt "Żyj zdrowo", finansowany ze środków budżetu państwa na realizację "Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020".

W dniu 14 grudnia 2016 roku gościliśmy w tut. jednostce mł. asp. Lillę Karwowską, funkcjonariuszkę WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ramach współpracy między naszymi instytucjami przy realizacji programów resocjalizacji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej