Miasto: Lubań

Ulica: Podwale 1

Kod pocztowy: 59-800

Email: as_luban@sw.gov.pl

Telefon: 75 722 93 50

Fax: 75 722 93 66

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02.03.2017
Z tej okazji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Danucie Siedzikównie „Ince”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-lekcja historii dla osadzonych

02.03.2017
W Areszcie Śledczym w Lubaniu w dniu 01 marca 2017 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się zajęcia kulturalno – oświatowe dla osadzonych, prowadzone przez Kapelana Artura Węgla.

Świadectwo pamięci.

01.03.2017
Po raz kolejny funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lubaniu wzięli udział w odczytaniu apelu poległych związanego z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Aktualności

Każdego roku w Areszcie Śledczym w  Lubaniu osadzanych jest łącznie ok. 1100 osób, które przyjmowane są z transportu bądź doprowadzani z wolności. Stwierdzić można, że  pomimo małej pojemności jednostki penitencjarnej, jakim jest Areszt Śledczy w  Lubaniu, ustalonej na  157 miejsc zakwaterowania, w  ciągu całego 2016 r. ponad sześciokrotnie nastąpiła wymiana całej populacji osadzonych w  tutejszej jednostce. W dużej mierze...

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu ppłk – Wiesław Zwiefka wraz z p.o. Kierownika Działu Penitencjarnego- ppor. Agnieszką Remez i trzema osadzonymi uczestniczyli w dniu 8 marca br. w spotkaniu z wychowankami tamtejszej Placówki.

Organizatorem Kampanii książki „w pudle” jest Fundacja Zmiana w ramach programu Biblioteki Sąsiedzkie a patronat nad Kampanią sprawują Biblioteka Narodowa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

W Areszcie Śledczym w Lubaniu Kobiety pełniące służbę i pracujące stanowią ok. 18% wszystkich zatrudnionych

W dniu 11 lutego 2017 roku czternastoosobowa grupa skazanych wraz z wychowawcą ppor. Agnieszką Remez uczestniczyła w zajęciach kulturalno - oświatowych poza terenem Aresztu Śledczego w ramach programu Arteterapia - Barwy Nadziei.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu wręczył funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Lubaniu odznaczenia oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej