Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: as_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 00

Fax: 42 675 03 55

Spotkanie z historią

16.03.2018
Porucznik w stanie spoczynku Henryk Obiedziński, członek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oprowadził skazanych z Aresztu Śledczego w Łodzi, po Izbie Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wizyta studentów Uniwersytetu Łódzkiego

15.03.2018
Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odwiedzili Areszt Śledczy w Łodzi

Readaptacja społeczna skazanych

14.03.2018
Podpisanie porozumienia z Domem Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

Aktualności

Tropem Wilczym

05.03.2018

Szósta edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się w 300 miastach i miejscowościach Polski. W tym roku okazja jest wyjątkowa – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu tym nie zabrakło również funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi.

W dniu 2 marca 2018 roku w Moszczenicy, w ramach VIII Edycji Ogólnopolskiej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej Służby Więziennej, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w koszykówce

W Areszcie Śledczym w Łodzi rozpoczął się kurs zawodowy dla skazanych

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI: żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

W ramach oddziaływań penitencjarnych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym w Łodzi po raz kolejny sprzątali groby żołnierzy

O 5. Wileńskiej Brygadzie AK i jej legendarnym dowódcy, mjr. Zygmuncie Edwardzie Szendzielarzu, ps. „Łupaszko”, w wykładzie pana Jakuba Paroli z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej