Miasto: Kielce

Ulica: ul. Zagnańska 155

Kod pocztowy: 25-563

Email: as_kielce@sw.gov.pl

Telefon: 41 331 40 91

Fax: 41 331 44 19

Kontynuacja programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”

20.05.2018
Konferencja prasowa w Areszcie Śledczym w Kielcach zapoczątkowała kolejny etap programu readaptacyjnego „Teatr, Mama, Tata i Ja.”

Jubileuszu 20 – lecia Terenowego Koła KZEiR SW przy AŚ Kielce

20.05.2018
W dniu 16.05.2018 roku odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 20 – lecia Terenowego Koła KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Kielcach

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

18.05.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej kieleckiej jednostki penitencjarnej brali udział w XXVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

Aktualności

W dniu 08 maja 2018 r. w kieleckim areszcie gościła grupa studentów studiów II stopnia, kierunku Polityka Społeczna z Instytutu Spraw Publicznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie razem z opiekunem dr. Jakubem Kołodziejczykiem Z-ca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ ds. dydaktycznych.

Tegoroczne święto Dnia Flagi i 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przebiegały w Kielcach w duchu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Celem porozumienia jest współpraca w realizacji procesu terapeutycznego pacjentów Oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Aresztu Śledczego w Kielcach

Szkolenie było poświęcone omówieniu dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia osób doprowadzanych do jednostek penitencjarnych

Służba Więzienna kieleckiego aresztu prowadzi oddziaływania wobec skazanych kreując patriotyczne postawy i uwrażliwiając na ludzką krzywdę i cierpienie

W dniu 10.04.2018 roku ulicami Kielc przeszedł V Kielecki Marsz Katyński

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej