Miasto: Kędzierzyn-Koźle

Ulica: ul. Racławicka 10

Kod pocztowy: 47-200

Email: as_kedzierzyn_kozle@sw.gov.pl

Telefon: 77 482 10 01

Fax: 77 482 28 33

Wsparcie dydaktyczne dla szkoły

02.10.2017
Z końcem września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu mjr Wojciech Dudziec przekazał motopompę strażacką uczniom, uczęszczającym do klasy o profilu strażackim w technikum mechanicznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedyczej

02.10.2017
W związku z ciągłym doskonaleniem umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kędzierzyńsko – Kozielska Służba Więzienna oddała hołd ofiarom wojny

18.09.2017
17 września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Kędzierzynie- Koźlu mjr Wojciech Dudziec wziął udział w obchodach upamiętniających napaść Związku Radzieckiego na Polskę, rocznicę zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1945 oraz rocznicę powołania Sił Zbrojnych...

Aktualności

Delegacja Aresztu Śledczego w Kędzierzynie - Koźlu 1 września br. wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.

Na terenie Aresztu Śledczego w Kędzierzynie- Koźlu od czerwca do sierpnia br. prowadzony był kurs przyuczający do zawodu szwacz- tapicer.

Funkcjonariusze działu ochrony przez całą dobę ochraniają jednostkę. Zapewniają bezpieczeństwo oraz realizują porządek wewnętrzny. W jednostce typu zamkniętego, którą jest areszt śledczy, panuje najwyższy rygor dotyczący wykonywania tymczasowego aresztowania oraz - w oddziale dla recydywistów penitencjarnych - kary pozbawienia wolności.

Kadra więzienna skierowała pierwszych skazanych do usuwania skutków nawałnicy, która nawiedziła teren powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.

Delegacja Aresztu Śledczego w Kędzierzynie - Koźlu 12 lipca br. wzięła udział w  uroczystościach upamiętniających Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo- Wschodnich II RP.

Areszt Śledczy w Kędzierzynie - Koźlu znajduje się na terenie województwa opolskiego i podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej