Miasto: Jelenia Góra

Ulica: Grottgera 2

Kod pocztowy: 58-500

Email: as_jelenia_gora@sw.gov.pl

Telefon: 75 754 03 40

Fax: 75 753 26 65

Bezpieczni w służbie i w pracy - szkolenie pracowników MOPS

20.03.2018
Areszt Śledczy w Jeleniej Górze w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” w dniu 20.03.2018r zorganizował szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jak pracować z trudnymi podopiecznymi....

Krwiodawcy w mundurach pomagają

20.02.2018
Już od początku roku angażujemy się w szlachetną akcję Honorowego Oddawania Krwi. Zaangażowanie funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu skupionych w Klubie Honorowych Dawców Krwi systematycznie przyczynia się do organizowania takich akcji na terenie Aresztu Śledczego.

Najlepsi sa wśród nas

12.02.2018
W dniu 09 lutego 2018r w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Aktualności

W ramach przypadającego na dzień 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi ponownie przyłączyliśmy się do proekologicznej akcji porządkowania terenów zielonych.

W dniu 20.04.2018r. na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, miało miejsce robocze spotkanie funkcjonariuszy Straży Więziennej Republiki Czeskiej, Aresztu Śledczego w Libercu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

4 grudnia 2017 roku dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Ewa Bober podpisała umowę z Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Na mocy umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu areszt śledczy skierował do pracy skazanych.

W dniu 10 kwietnia Funkcjonariusze Służby Więziennej jeleniogórskiego Aresztu uczestniczyli w organizowanej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Marcina Zawiłę, Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego i Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze ks. płk dr Andrzeja Bokieja uroczystości upamiętniającej ten tragiczny dzień.

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Areszt Śledczy w Jeleniej Górze informuje, że posiada zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

15 marca w jeleniogórskim areszcie odbyła się uroczysta odprawa roczna, z udziałem kierownictwa jednostki, Pani ppłk Krystyny Zuwały Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Pana Dariusza Przemyka, Przewodniczącego IV Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, któremu Zarządzeniem Personalnym nr 2/O/2018 Ministra Sprawiedliwości nadano brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej