Miasto: Jelenia Góra

Ulica: Grottgera 2

Kod pocztowy: 58-500

Email: as_jelenia_gora@sw.gov.pl

Telefon: 75 754 03 40

Fax: 75 753 26 65

Dzielimy się tym, co najcenniejsze

26.06.2017
Zaangażowanie funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu należących do Klubu Honorowych Dawców Krwi ponownie skutkowało zorganizowaniem w dniu 24.06.2017r akcji honorowego oddawania krwi.

Umowa podpisana, kolejni skazani będa skierowani do pracy

19.06.2017
14 czerwca 2017r dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze ppłk Ewa Bober podpisała umowę zatrudnienia odpłatnego skazanych z Łukaszem Kadejem, przedstawicielem spółki BGI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej.

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04.2017
W dniu 3 maja na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się główna uroczystość obchodów 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Aktualności

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” kolejni skazani z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze zostali zatrudnieni na terenie jednostki. Tym razem przy pracach związanych z pakowaniem karmy dla zwierząt.

W dniu 06.06.2017r por. Tomasz Góra wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej zorganizował dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy "Ludzie Ludziom". Spotkania te są zwieńczeniem nawiązanej wiele lat temu współpracy ze Stowarzyszeniem.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowany jest kolejny kurs zawodowy dla skazanych - Technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Pomagamy naturze

22.05.2017

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze od lat współpracuje z nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach. W wyniku tej współpracy po raz kolejny przyłączyliśmy się do wspólnej akcji porządkowania terenów leśnych.

Szalone nożyczki

19.05.2017

Od wielu lat dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, jeleniogórski Areszt współpracuje z Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Współpraca ta po raz kolejny zaowocowała w dniu 13.05.2017r, gdzie dziewięciu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym Areszcie w miała możliwość innego spojrzenia na otaczający nas świat. Spojrzenia przez sztukę.

Z inicjatywy funkcjonariuszy tutejszego aresztu oraz w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze a tutejszym Aresztem Śledczym, skazani odbywający karę pozbawienia wolności mieli możliwość kształcenia się na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej