Miasto: Hajnówka

Ulica: ul. Warszawska 67

Kod pocztowy: 17-200

Email: as_hajnowka@sw.gov.pl

Telefon: 85 6832007

Fax: 85 6832978

Potrójne święto

29.09.2017
Dziś, 29 września 2017 roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce miały miejsca szczególne wydarzenia.

Pielgrzymka na Święta Górę Grabarkę

21.08.2017
W tym roku po raz dziesiąty funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej wzięli udział w XXII Pieszej Pielgrzymce Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę, która jest miejscem szczególnym dla wyznawców prawosławia.

Wiedza Edukacja Rozwój

25.07.2017
W latach 2014-2020 środki finansowe z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczane są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Aktualności

Po raz pierwszy w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do  Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Po raz pieszy został zorganizowany turniej piłki nożnej im. plut. Kamila Wołkowyckiego, funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Hajnówce, który przegrał walkę z chorobą w ubiegłym roku.

Z wizytą duszpasterską przybył do aresztu Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy ks. bp.prof. dr. hab. Tadeusz Pikus, który to udzielił sakramentu bierzmowania skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności.

Grać z pasją

31.08.2017

Po raz kolejny funkcjonariusze naszego aresztu odniesieni sukces sportowy w siatkówce plażowej mężczyzn , tym razem biorąc udział w  Finale Centralnych XX Ogólnopolskich Igrzysk LZS Spała 2017 .

Areszt odwiedziła Hanna Pasterny, współzałożycielka koła Polskiego Związku Niewidomych w Jastrzębiu – Zdroju, autorka książek p.t."Moje podróże w ciemno", "Jak z białą laską zdobywałam Belgię", „Tandem w szkocką kratkę", która w czasie spotkania opowiedziała o swojej pasji, odwadze i miłości do podróżowania.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyły się VII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkówki Plażowej 2017.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej