Miasto: Gdańsk

Ulica: ul. Kurkowa 12

Kod pocztowy: 80-803

Email: as_gdansk@sw.gov.pl

Telefon: (58) 323-10-00 / (58) 302-51-25

Kolędy na Kurkowej

16 grudnia 2016 r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Gdańsku odbyło się spotkanie opłatkowe kadry penitencjarnej na czele z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku płk. Radosławem Chmielewskim i Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku płk. Piotrem Witkowskim z osadzonymi. Zaproszenie przyjął również Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek...

Aresz śledczy odznaczony

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej PCK Areszt Śledczy w Gdańsku został odznaczony Odznaką Honorową PCK IV st.

Jazzsocjalizacja w areszcie

W Areszcie Śledczym w Gdańsku 26 listopada br. miało miejsce niezwykle wydarzenie. Wybitny polski muzyk jazzowy Leszek Możdżer przekazał pianino i wystąpił z koncertem dla osadzonych. To efekt współpracy muzyka z gdańską Służbą Więzienną.

Aktualności

W dniu 20 stycznia 2017 roku w liście adresowanym do osadzonego ujawniono substancję niedozwoloną.

Z dniem 18 stycznia 2017 roku, po niespełna 25 latach służby, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, płk. Piotra Witkowskiego.

Dbając o dobre imię Służby Więziennej, w związku z podpisanymi porozumieniami i szeroko pojętą współpracą Aresztu Śledczego w Gdańsku z wieloma, różnymi instytuacjami, a także mając na względzie patriotyczne wychowanie młodzieży, funkcjonariusze naszej jednostki na wielu polach starają się przybliżyć lokalnej społeczności trud i zadania więzienników oraz przypomnieć kwałek historii związanej z naszym aresztem.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej jednostki jak co roku czynnie uczestniczyli w międzynarodowej kampanii białej wstążki, która trwa od 25 listopada do 10 grudnia br. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć, a także wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.

W Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce odbyło się spotkanie nt. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Areszt Śledczy w Gdańsku od lat współpracuje z Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. W tym roku do akcji razem z Aresztem Śledczym w Gdańsku przyłączył się Zakład Karny w Sztumie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więzeiennej w Gdańsku. Kolejny raz zbieraliśmy niezbędne środki dla dzieci przebywających w domu hospicyjnym "Bursztynowa Przystań".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej