Miasto: Działdowo

Ulica: Jagiełły 31a

Kod pocztowy: 13-200

Email: as_dzialdowo@sw.gov.pl

Telefon: 23 697 22 83

Fax: 23 697 37 06

Patriotyzm Jutra

12.09.2017
9 września uczestnicy prowadzonego w jednostce Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w rowerowym rajdzie historycznym.

Narodowe Czytanie

04.09.2017
2 września po raz kolejny uczestnicy prowadzonego w jednostce Dyskusyjnego Klubu Książki włączyli się w akcję Narodowego Czytania. Organizatorem akcji była Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie a honorowym patronatem akcji był prezydent Andrzej Duda.

Pamięć i tożsamość

30.08.2017
Po raz kolejny, w celu kształtowania wśród osadzonych postaw obywatelskich i patriotycznych przeprowadzono w świetlicy tutejszej jednostki prelekcję przygotowaną przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie.

Aktualności

W związku z realizacją w Areszcie Śledczym w Działdowie projektu systemowego 2.7 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w bieżącym roku zrealizowano dwa kursy przyuczające do zawodów: malarz – glazurnik i malarz – tynkarz. Skazani poprzez udział w szkoleniach zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieśli dotychczasowe.

Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jest jedną z najważniejszych form resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych.

Pierwsza wzmianka źródłowa na temat cmentarza przy obecnej ul. Księżodworskiej pochodzi z 1666 roku. Od 1800 roku, po zamknięciu cmentarza przy ówczesnym kościele ewangelickim (obecny Pl. Biedrawy), stał się on główną nekropolią miejską.

W ramach prowadzonego w jednostce programu z zakresu readaptacji społecznej skazanych „Przez rekreację do wolności” osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce mogą uczestniczyć w rajdach rowerowych.

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W tym roku Uroczystość Bożego Ciała obchodziliśmy w dniu 15 czerwca.

O uśmiech na twarzy swych pociech zadbali funkcjonariusze Aresztu Śledczego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej