Miasto: Działdowo

Ulica: Jagiełły 31a

Kod pocztowy: 13-200

Email: as_dzialdowo@sw.gov.pl

Telefon: 23 697 22 83

Fax: 23 697 37 06

Praca dla więźniów

19.07.2017
Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jest jedną z najważniejszych form resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych.

Akcja sprzątanie cmentarza

05.07.2017
Pierwsza wzmianka źródłowa na temat cmentarza przy obecnej ul. Księżodworskiej pochodzi z 1666 roku. Od 1800 roku, po zamknięciu cmentarza przy ówczesnym kościele ewangelickim (obecny Pl. Biedrawy), stał się on główną nekropolią miejską.

Działdowo na sportowo

26.06.2017
W ramach prowadzonego w jednostce programu z zakresu readaptacji społecznej skazanych „Przez rekreację do wolności” osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce mogą uczestniczyć w rajdach rowerowych.

Aktualności

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W tym roku Uroczystość Bożego Ciała obchodziliśmy w dniu 15 czerwca.

O uśmiech na twarzy swych pociech zadbali funkcjonariusze Aresztu Śledczego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.

Rzeź Wołyńska

06.06.2017

Kształtowanie wśród osadzonych postaw obywatelskich i patriotycznych było przesłanką do zorganizowania w dniu 1 czerwca br., prelekcji nawiązującej do historii Polski.

Areszt Śledczy w Działdowie od 2016 roku realizuje projekt systemowy 2.7 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

20 maja br. na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” oraz Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego

30 kwietnia br. grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Działdowie,

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej