Miasto: Bytom

Ulica: ul. Wrocławska 4

Kod pocztowy: 41-902

Email: as_bytom@sw.gov.pl

Telefon: 32 388 62 10

Fax: 32 388 62 60

Awanse funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bytomiu

16.11.2017
15 listopada w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Bytomiu odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2017
11 listopada w Bytomiu odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, formacji mundurowych, bytomskich instytucji oraz placówek edukacyjnych. Areszt Śledczy w Bytomiu...

Tydzień mediacji w Areszcie Śledczym w Bytomiu

20.10.2017
W związku z trwającym tygodniem mediacji w Areszcie Śledczym w Bytomiu realizowane są działania informacyjne mające na celu uświadomienie osadzonym założeń i istoty mediacji.

Aktualności

9 listopada w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyły się zajęcia na temat działalności Służby Więziennej, które funkcjonariusze poprowadzili dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego.

Od 6 do 8 listopada był realizowany w Areszcie Śledczym w Bytomiu cykl szkoleń, które dla funkcjonariuszy i pracowników poprowadzili przedstawiciele Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach.

Areszt Śledczy w Bytomiu podejmuje wiele działań mających na celu aktywizację zawodową osadzonych oraz związanych z szeroko pojęta promocją zatrudnienia. Jednym z nich jest nawiązana współpraca z Cechem Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

29 października w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyły się zajęcia informacyjne na temat działalności Służby Więziennej, które funkcjonariusze poprowadzili dla studentów pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy Aresztu Śledczego w Bytomiu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach odbywają się w tutejszej jednostce warsztaty skierowane do osadzonych z zakresu aktywizacji i doradztwa zawodowego.

18 października w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów II klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach poświęcone tematyce dopalaczy oraz promujące zachowania i postawy zgodne z porządkiem prawnym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej