Miasto: Bytom

Ulica: ul. Wrocławska 4

Kod pocztowy: 41-902

Email: as_bytom@sw.gov.pl

Telefon: 32 388 62 10

Fax: 32 388 62 60

W Areszcie Śledczym w Bytomiu rusza zatrudnienie zewnętrzne

14.09.2017
14 września Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu, ppłk Artur Szumowski oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, Pan Grzegorz Baranowski, podpisali umowę o zatrudnieniu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce.

Inauguracja projektu „Drogowskaz dla rodzin”

14.09.2017
13 września Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk Artur Szumowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu Rafał Szpak, podpisali porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu profilaktycznego z elementami psychoedukacji pn. „Drogowskaz dla...

Komunikat personalny

01.09.2017
1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu. Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 28 sierpnia 2017 r. powołał na to stanowisko ppłk. Artura Szumowskiego, wcześniej zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

Aktualności

W związku z trwającą międzynarodową akcją „Sprzątanie Świata” w Areszcie Śledczym w Bytomiu realizowane są działania mające na celu propagowanie proekologicznych postaw wśród osadzonych.

Areszt Śledczy w Bytomiu podejmuje szereg działań we współpracy z bytomską Fundacja „Inicjatywa” na rzecz readaptacji społecznej osadzonych oraz związanych ze społeczną integracją rodzin zagrożonych wykluczeniem. Jednym z takich działań był udział funkcjonariuszy tutejszej jednostki w festynie rodzinnym zorganizowanym przez fundację i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Podczas tegorocznej senioriady, która odbyła się 8 września na rynku w Bytomiu, przedstawiciele Aresztu Śledczego w Bytomiu złożyli serdeczne podziękowania i gratulacje na ręce Pana Piotra Mankiewicz, Dyrektora Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, za podejmowane przedsięwzięcia we współpracy z tutejszą jednostką oraz z okazji zwycięstwa w tegorocznym plebiscycie „Senior roku”.

Dzięki kooperacji Służby Więziennej ze Służbą Celno-Skarbową prowadzone są wspólne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz jednostek penitencjarnych.

7 września odbyły się zajęcia readaptacji społecznej skazanych z obszaru arteterapii, które poprowadzili dla osadzonych przedstawiciele Fundacji „Inicjatywa” Wojciech Skibiński i Paweł Lipiński.

Dzięki realizacji przez Areszt Śledczy w Bytomiu projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w tutejszej jednostce odbywa się kolejne szkolenie zawodowe adresowane do osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej