Miasto: Bytom

Ulica: ul. Wrocławska 4

Kod pocztowy: 41-902

Email: as_bytom@sw.gov.pl

Telefon: 32 388 62 10

Fax: 32 388 62 60

Ku przestrodze… Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne

20.04.2017
20.04.2017 r. w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyła się lekcja dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu promująca zachowania i postawy zgodne z porządkiem prawnym.

Inauguracja programu „To be free”

04.04.2017
3 kwietnia w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyła się inauguracja programu edukacyjno-profilaktycznego „To be free” adresowanego do młodzieży bytomskich szkół średnich.

Aktualności

W Areszcie Śledczym w Bytomiu 12.04.2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat działalności Służby Więziennej adresowane do uczniów klasy mundurowej, którzy w maju przystąpią do matury.

30 marca 2017 r. w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk. Grzegorza Kosińskiego i towarzyszących mu funkcjonariuszy ze studentami Pedagogiki.

Tradycyjnie jak co roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu po raz kolejny włączyli się do akcji zbierania produktów żywnościowych, słodyczy, artykułów szkolnych i drobnych upominków świątecznych dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

W marcu br. funkcjonariusze i pracownicy bytomskiego aresztu uczestniczyli w kolejnym zorganizowanym specjalistycznym szkoleniu z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia było prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej.

Dyrektor bytomskiego aresztu podpisał porozumienie o współpracy z PUP w Bytomiu.

10 marca br. w Biurze Promocji Bytomia odbyła się uroczystość w trakcie której Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk dr Grzegorz Kosiński wręczył Prezydentowi Miasta Bytomia Panu Damianowi Bartyli brązową odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej nadaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej