Miasto: Bielsko-Biała

Ulica: ul. Słowackiego 15A

Kod pocztowy: 43-300

Email: as_bielsko_biala@sw.gov.pl

Telefon: (33) 828-05-11

Fax: do 15:30 (33) 828-05-31, po 15:30 (33) 828-05-35

Pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla skazanych

W Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej 14 grudnia odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z przedstawicielami bielskiego hospicjum. Miało ono na celu zwiększenie zatrudnienia osób skazanych.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów lokalnych szkół

Funkcjonariusze tutejszej jednostki angażują się w działalność edukacyjno-profilaktyczną prowadzoną na rzecz młodzieży ze środowisk lokalnych. Spotykamy się z uczniami w ich szkołach, bądź gościmy ich w naszej jednostce.

Walka z pijanymi kierowcami

Według policyjnych statystyk maleje liczba wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców. Jednak ogrom ofiar śmiertelnych (13,8% ogółu zabitych) i rannych (9% ogółu rannych) w tych wypadkach jest nadal przytłaczający.

Aktualności

Oj, maluski, maluski, maluski, jako rękawicka Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.

12. Turniej Służb Mundurowych Piłki Siatkowej zakończył się naszym sukcesem – drużyna składająca się z funkcjonariuszy z bielskiego Aresztu Śledczego i cieszyńskiego Zakładu Karnego sięgnęła po puchar.

Funkcjonariusze reprezentujący bielski Areszt Śledczy uczestniczyli w miejskich obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dobiegający końca Rok Miłosierdzia w kościele katolickim zaowocował Jubileuszem Służby Więziennej i Jubileuszem Więźniów. 6 listopada w Bielsku-Białej ten dzień obchodzono w katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja.

Przygotowując więźniów do powrotu do społeczeństwa funkcjonariusze koordynują kurs zawodowy, dzięki któremu osadzeni podniosą swoje kwalifikacje i uzyskają szansę zaistnienia na wolnościowym rynku pracy.

W ramach promocji idei mediacji z okazji trwającego w dniach 17-22 października Tygodnia Mediacji dyrektor bielskiej jednostki penitencjarnej zaprosił do współpracy przedstawicieli Ośrodka Mediacji Śląskiej Fundacji „Błękitny Krzyż”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kuratorów zawodowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej