Miasto: Tarnowskie Góry

Ulica: Opolska 17a

Kod pocztowy: 42-600

Email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Telefon: (32) 392-75-00

Fax: (32) 382-01-51

„Śląsk – Droga do Niepodległości”

17.03.2018
W ramach upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ukazywania różnych dróg jej osiągnięcia, administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach podejmuje szereg inicjatyw. Jedną z nich była wystawa pt.: „Śląsk – Droga do Niepodległości”.

Ekologia, ekonomia, nowoczesność i bezpieczeństwo w tarnogórskim areszcie

30.01.2018
W tarnogórskiej jednostce widoczne zaczynają być zmiany działań rozpoczętych w 2017r., a będących wynikiem projektu „Kompleksowa termomodernizacja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych praz instalacją fotowoltaniczną – etap I budynek B...

Termomodernizacji pawilonu „B” Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

05.06.2017
W dniu: 02.06.2017r. podpisany został protokół przejęcia terenu pawilonu „B” Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, którym w najbliższym czasie będzie termomodernizowany.

Aktualności

Funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach po raz kolejny włączyli się w akcję charytatywną „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” – organizowanej corocznie przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu oraz Prezydent Miasta Bytomia.

„Sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną mężczyzn, płeć nie ma znaczenia dla jakości służby” – powiedziała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania z kobietami ze służb mundurowych. Słowa te idealnie oddają sytuację kadrową jednostki z „Miasta Gwarków”.

Pod tablicami upamiętniającymi funkcjonariuszy Straży Więziennej więzienia w Tarnowskich Górach, zamordowanych przez NKWD w Twerze, w 1940 roku w rocznicę "decyzji katyńskiej" funkcjonariusze złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Święto Służby Więziennej – od kilku lat obchodzone jest corocznie w dniu 8 lutego – nawiązując tym samym do ogłoszenia przez marszałka Józefa Piłsudskiego „dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie Organizacji Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz „dekretu z dnia 8 lutego 1919 roku o Tymczasowych Przepisach Więziennych”, które dały początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Stając się także zalążkiem dzisiejszej myśli i systemu...

Podejmując służbę, każdy funkcjonariusz Służby Więziennej składa pisemne ślubowanie według przyjętej w ustawie roty. Podobnie jest także w innych służbach mundurowych naszego kraju – w tym i w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie żołnierz podejmując służbę wojskową składa uroczystą przysięgę.

Od wielu już lat tarnogórscy więziennicy w ramach współpracy ze społeczeństwem podejmują inicjatywy mające charakter szeroko rozumianej profilaktyki społecznej kierowanej do ludzi młodych. Działania te każdorazowo cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i ich opiekunów, którzy mówią, że „niosą one ogromny nie tylko ładunek dydaktyczno – wychowawczy, ale i profilaktyczny”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej