Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Program „Praca dla więźniów” – podsumowanie roku 2017

19.01.2018
W 2017 roku znacząco wzrósł w mysłowickim areszcie poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wzrost dotyczy zarówno nieodpłatnego, jak i odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Współpraca z Biurem Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików

18.01.2018
Wspólne działania zorientowane na pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom były tematem spotkania konferencyjno – informacyjnego, które odbyło się wczoraj w mysłowickim areszcie.

Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia

13.12.2017
W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zakończył się program aktywizacji zawodowej – na podstawie programu rekomendowanego przez Biuro Penitencjarne CZSW pn. „Szukam pracy – program szkolenia w klubie pracy”.

Aktualności

Na zaproszenie dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach - Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach brał udział w uroczystości składania ślubowania przez uczniów klasy mundurowej.

W murach mysłowickiego aresztu zagościł wczoraj chór Familia.

Działalność kulturalno – oświatowa, obok nauczania i pracy, jest podstawowym narzędziem wskazanym przez ustawodawcę, które przeznaczone jest do podejmowania działań resocjalizacyjnych względem osób pozbawionych wolności.

Na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Mysłowicach – funkcjonariusze mysłowickiego aresztu realizowali oddziaływania edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów szkoły.

Osadzeni mysłowickiego aresztu mają okazję obejrzeć wystawę historyczną wypożyczoną przez Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

W ramach porozumienia zawartego z Instytutem Pamięci Narodowej, w mysłowickim areszcie organizowano wystawę „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928 – 1946”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej