Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Nieetatowa Grupa Interwencyjna w mysłowickim Areszcie

15.11.2017
Zarządzeniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach powołano w tutejszej jednostce penitencjarnej Nieetatową Grupę Interwencyjną, w której skład wchodzi siedmiu funkcjonariuszy.

Mysłowicki akcent na wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości

13.11.2017
Areszt Śledczy w Mysłowicach podczas tegorocznych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości reprezentował Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach podczas pokazu uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

99 lat wolności – obchody święta 11 listopada w Mysłowicach

13.11.2017
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach mjr Michał Mudy brał udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Aktualności

W ramach porozumienia zawartego miedzy Aresztem Śledczym w Mysłowicach a MOSIR Mysłowice – tutejszy areszt gościł w ostatnich dniach Dominikę Nowicką i Ewelinę Oczkowicz – zawodniczki Jujitsu.

Zwycięstwem zakończył się udział drużyny funkcjonariuszy mysłowickiego aresztu w charytatywnym turnieju piłki halowej.

W przeddzień 69 rocznicy śmierci pierwszego prymasa Polski Augusta Hlonda, w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyła się wystawa historyczna obrazująca działalność i życie duchownego.

LEPSZE JUTRO

24.10.2017

Osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli ostatnio w programie readaptacyjnym o charakterze pomocy postpenitencjarnej – z uwzględnieniem wsparcia udzielanym przez państwo i społeczeństwo pt. LEPSZE JUTRO” realizowany przy współpracy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

W mysłowickim areszcie zaplanowano na 2017 rok zorganizowanie 5 kursów zawodowych dla osadzonych w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu uczestniczyli w XXI Pielgrzymce Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin na Jasną Górę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej