Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: (032) 2222732

Fax: (032) 2222502

Aktualności

Na mocy współpracy jaką Areszt Śledczy w Mysłowicach nawiązał z mysłowicką KMP - w ubiegłym tygodniu odbyło się w tut. Areszcie spotkanie profilaktyczne z grupą tzw. „trudnej młodzieży” z mysłowickich gimnazjów.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kadry penitencjarnej zorganizowano w areszcie akcję przygotowania przez skazanych drobnych upominków pod choinkę dla dzieci z terenu Mysłowic.

Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu zorganizowali kolejną edycję programu resocjalizacyjnego dla sprawców przestępstw komunikacyjnych.

W bieżącym miesiącu mysłowicki areszt realizuje kolejną edycję programu korekcyjnego podnoszącego kompetencje w zakresie regulacji emocjonalnej, z wykorzystaniem elementów arteterapii pt. „Żyj Kolorowo”.

W związku z rządowym programem „Praca więźniów” mysłowicki areszt zorganizował w dniu wczorajszym spotkanie z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego oraz  samorządu lokalnego.

Kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej w Mysłowicach odwiedzili mysłowicki areszt.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej