Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Komunikat personalny

04.07.2017
Z dniem 1 lipca 2017 roku mjr Michał Mudy został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Jubileuszowy mityng otwarty grupy AA

23.06.2017
Problematyka uzależnienia od alkoholu często wpisana jest w genezę schodzenia na drogę przestępczą. Możliwość udziału w spotkaniach grupy AA mobilizuje osadzonych do stałego i wytężonego wysiłku niezbędnego do zmiany utartych nawyków, błędnych schematów myślenia...

Konferencja interdyscyplinarna pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach

22.06.2017
Zacieśnienie współpracy, pełniejsza i płynniejsza wymiana informacji oraz zwiększona efektywność wspólnie podejmowanych względem osadzonych działań – to główne cele konferencji, która odbyła się w mysłowickim areszcie.

Aktualności

Dyrektor aresztu Śledczego w Mysłowicach brał udział w obchodach Święta Policji.

Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe są codziennością funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego. W ostatnich dniach brali oni udział w szkoleniu z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i nadużywającymi substancji psychoaktywnych. Szkolenie prowadzone było przez terapeutkę uzależnień pracującą na co dzień w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach.

Dlaczego warto zatrudnić skazanego? Na jakie ulgi finansowe w związku z tym można liczyć? Jak wygląda procedura zatrudnienia? Uczestnicy "Spotkań z biznesem" mieli okazję usłyszeć odpowiedź na te i wiele innych pytań podczas prezentacji oferty zatrudnienia skazanych przedstawionej przez Areszt Śledczy w Mysłowicach przygotowanej w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej mysłowickiego aresztu możliwe okazało się zorganizowanie dla osadzonych spotkania z  dr Arturem Madalińskim Dyrektorem Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

W ubiegłym tygodniu, na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej odbył się koncert muzyki hip-hopowej połączony z autorskim spotkaniem poświęconym profilaktyce uzależnień od narkotyków , alkoholu a także przemocy.

Na Dzień Dziecka

01.06.2017

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego mysłowickiego aresztu zorganizowali akcję przygotowania przez skazanych drobnych upominków dla dzieci.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej