Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

05.01.2018
Porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta w Krasnymstawie a  Aresztem Śledczym w Krasnymstawie w zakresie współpracy w ramach poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Spotkanie opłatkowe w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

22.12.2017
W dniu 20 grudnia 2017 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Kolejny partner programu "Praca dla więźniów"

14.12.2017
W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską zawarł umowę z firmą "HEN-BUD" Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezes zarządu Krystynę Pałczyńską.

Aktualności

W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie reprezentowanym przez Dyrektora Marka Majewskiego.

W dniu 07.12. 2017 r. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli czynny udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

W dniu 7 grudnia 2017 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

W dniu 13 listopada 2017 r. W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Włodzimierza Jacka Głucha

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

27 października w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne pod kryptonimem "Krasnystaw 2017".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej