Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Służba ochronna w Areszcie Śledczym w Krasnystawie

20.09.2017
Wypełniając ustawowe obowiązki, funkcjonariusze ochrony stoją na straży bezpieczeństwa zarówno aresztu śledczego, jak i społeczeństwa.

,, Nie ma śmieci - są surowce”- Sprzątanie Świata 2017

18.09.2017
Areszt Śledczy w Krasnymstawie współpracując z Nadleśnictwem w Krasnymstawie, już po raz kolejny uczestniczył w porządkowaniu terenów leśnych propagując obowiązujące hasło „Nie ma śmieci są surowce” .

Rozstrzygnięcie XXIII Konkursu Poezji Więziennej Krasnystaw 2017

15.09.2017
15 września br. w sali kinowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyły się uroczystości związane z rozstrzygnięciem XXIII Konkursu Poezji Więziennej „Krasnystaw 2017”.

Aktualności

Uroczyste obchody  78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Krasnymstawie

15 sierpnia każdego roku obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione świętem państwowym na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Święto to wprowadzone zostało ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W piątek 21 lipca 2017 r. w Krasnymstawie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.

3 lipca br. 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie z Panią Marzeną Targońską, koordynatorem wojewódzkim projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa przy Areszcie Śledczym w Krasnymstawie uczciło pamięć polskich bohaterów poległych za wolność Ojczyzny.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej