Miasto: Częstochowa

Ulica: Mirowska 22

Kod pocztowy: 42-200

Email: as_czestochowa@sw.gov.pl

Telefon: 34 370 60 00

Fax: 34 360 60 75

Spotkanie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości

22.03.2017
21 marca 2017 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbyło się spotkanie dyrektorów aresztów i zakładów karnych współpracujących z Sądem Okręgowym w Częstochowie. Przedmiotem spotkania było m.in. zatrudnienie skazanych.

Komunikat personalny

01.03.2017
Zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

Wystawa „KL Auschwitz Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci”

10.01.2017
W ramach projektu „Auschwitz - Historia - Edukacja Obywatelska” w dniach 2-9.01.2017 roku osadzeni z aresztu śledczego oraz oddziału zewnętrznego zapoznali się z wystawą przygotowaną przez Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.

Aktualności

W dniu 21 marca 2017 r. kilkudziesięciu osadzonych wysłuchało koncertu Scholi Liturgicznej Domine Jesu pod dyrekcją ks. Mateusza Ociepki.

W areszcie w Częstochowie realizowanych jest szereg programów readaptacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, integracji rodzin, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym oraz z zakresu poszerzania kompetencji społecznych.

W dniu 28 grudnia 2016 roku na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie, gościnne wystąpił Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus”.

W dniu 14 grudnia 2016 roku, na zaproszenie Wójta Gminy Lipie, Pani Bożeny Wieloch, odbyło się spotkanie z dyrektorami Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim i Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz kierownikiem Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym.

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym po raz kolejny włączyli się w akcję „Szlachetna Paczka”.

Integracja rodzin

09.01.2017

W dniu 4.12.2016r. w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, odbyło się świąteczne spotkanie skazanych z rodzinami w ramach programu readaptacyjnego mającego na celu integrację rodziny.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej