mnowotny.jpg

Małgorzata Nowotny
redaktor naczelny

Wydawca:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Forum Penitencjarne:
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Redaktor naczelny
tel. (22) 640-86-65  
Sekretariat
tel. (22) 640-86-66
Fotoreporter
tel. (22) 640-86-68

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny

Małgorzata Nowotny
malgorzata.nowotny@sw.gov.pl
fotoreporter
Piotr Kochański
piotr.kochanski@sw.gov.pl
kpt. Aneta Łupińska
aneta.lupinska@sw.gov.pl
Agata Pilarska-Jakubczak
agata.pilarska-jakubczak@sw.gov.pl
Elżbieta Szlęzak-Kawa
elzbieta.szlezak-kawa@sw.gov.pl
Grażyna Wągiel-Linder
grazyna.wagiel-linder@sw.gov.pl
sekretariat
kpt. Maria Sodomirska,
maria.sodomirska@sw.gov.pl

 

Rada programowa:
Michał Zoń, dyr. Biura Prawnego CZSW
Robert Fiszer, st.wych. ZK nr1 w Strzelcach Op.
Maciej Gołębiowski, spec. OISW w Poznaniu
Tomasz Krajkowski, wych. ZK w Tarnowie
Jacek Matrejek, ZK w Nowym Wiśniczu
Robert Moskal, przedstawiciel NSZZFiPW
Lidia Olejnik, emeryt SW
Mieczysław Pietrzak, specjalista AŚ w Łodzi
Justyna Siedlecka, rzecznik OISW w Katowicach
Edward Wasilewski, PTP, COSSW w Kaliszu
Bogusław Woźnica, emeryt SW
Marek Zając, st. wych. ZK w Nowym Sączu

 

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany jest w systemie prenumeraty, którą przyjmuje redakcja. Cena prenumeraty rocznej wynosi 42zł (3,5zł / egz.). Odpowiednią kwotę należy wpłacać na konto:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000
w NBP o/o Warszawa z adnotacją:
"Forum Penitencjarne" prenumerata wraz z adresem dostarczania pisma 
Reklama w „Forum Penitencjarnym”
Cała strona – 1 500 zł. + VAT
½ strony – 1 000 zł. + VAT
¼ strony – 700 zł. + VAT
Ogłoszenia drobne – bezpłatne.
Należność płatna przelewem na konto:
Zakład Poligraficzny TONOBIS Sp. z o.o.
12 1090 1883 0000 0001 1614 0102
BZ WBK S.A.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej