2 maja to święto państwowe skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest...

24 maja w siedzibie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej nastąpi podsumowanie projektu „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów”.

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy więźniów i rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, dojdą kolejne zmiany. Dzięki nim Służba Więzienna stanie się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli.

Ponad 160 funkcjonariuszy Służby Więziennej ukończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Książki obchodzony był w dniu 23 kwietnia. W każdym areszcie śledczym, zakładzie karnym, oddziale zewnętrznym funkcjonuje biblioteka lub punkt biblioteczny.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski reprezentowali Służbę Więzienną w uroczystościach upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej