Kim są funkcjonariusze Służby Więziennej? Jakie mają pasje? Film przedstawia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy na co dzień pracują w więzieniach na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi video relacji z Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej w 2017 r.

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

W całej Polsce blisko 16 000 funkcjonariuszy działu ochrony pełni służbę ochraniając zakłady karne i areszty śledcze. Zapewniają bezpieczeństwo oraz realizują porządek wewnętrzny. Na co dzień pracując w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, muszą wykazywać się szczególną odpornością na stres.

Funkcjonujący w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddział terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych, jest największym pod względem pojemności oddziałem o tej specyfice w polskich jednostkach penitencjarnych.

Trwa sezon urlopowy, a wraz z nim pojawił się coroczny problem niedoborów krwi w miejscowych stacjach krwiodawstwa i szpitalach. Grupa 50 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek okręgu opolskiego w ostatnim czasie oddała ponad 22 litry krwi, aby pomóc potrzebującym.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej