Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

Mając na uwadze inicjatywę Rady ds. Sportu i Turystyki przy Dyrektorze Generalnym Służby Więziennej zmierzającą do propagowania w Służbie Więziennej sportowych postaw i działań prozdrowotnych uprzejmie informujemy, że  został ogłoszony konkurs pod hasłem „Sportowy Sukces Roku 2016 w Służbie Więziennej”.

Każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku Służba Więzienna aktywnie włączyła się w obchody święta poświęconego pamięci bohaterów.

Od 2011 roku, dzień 1 marca ustanowiony został świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ponad stu trzydziestu funkcjonariuszy różnych służb mundurowych wzięło udział w tegorocznym Pomorskim Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej