Dziesiątki wykładów, konferencje, dyskusje panelowe, audycje radiowe, profesjonalni mediatorzy prowadzący zajęcia warsztatowe dla funkcjonariuszy i osadzonych, pomieszczenia jednostek penitencjarnych zamienione na centra mediacji. Tak w dniach 16 – 20 października wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Służbie Więziennej, który jak na całym świecie, obchodziliśmy w październiku także w Polsce.

17 października br. podczas konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

14 października 2017 r. odbyła się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczyli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek, funkcjonariusze,...

Aktualnie w szkołach funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce pracuje prawie 300 nauczycieli, którzy kształcą prawie 3000 osadzonych, na wszystkich poziomach nauczania z wyjątkiem studiów wyższych. W strukturze polskiego więziennictwa funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które dysponują 156 oddziałami szkolnymi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej i skazani pomagają usuwać skutki nawałnicy wywołanej przez orkan Ksawery, która przeszła przez Polskę 5 października 2017 roku.

29 września br. Areszt Śledczy w Hajnówce obchodził 30. rocznicę swojego istnienia. W trakcie obchodów jubileuszu miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru jednostce oraz ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej