30 czerwca br. uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczną się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się: uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, wręczenie odznaczeń państwowych i odznak resortowych oraz defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej.

12 - 14 czerwca 2017 roku na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie odbyły się XI Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty – „Łupkowskie Strzelby”.

Oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, funkcjonuje od 1 października 2004 r. Dysponuje 6 celami mieszkalnymi przeznaczonymi dla 24 skazanych. W oddziale terapeutycznym, przez 3 miesiące dla każdej edycji pacjentów, realizowany jest intensywny program psychoterapii uzależnienia od alkoholu.

O możliwościach i ograniczeniach techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych mówiono w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w konferencji odbywającej się w dniach 30-31 maja 2017 roku. Konferencję zorganizowała Służba Więzienna którą wspólnie ze specjalistycznym wydawnictwem Euro-Media.

Zakończyła się IV edycja Zawodów i Warsztatów dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które odbyły się w Brzegu Dolnym i Wołowie w dniach 23-26 maja 2017 r. Głównym celem zawodów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Po dziewięciu miesiącach realizacji w jednostkach penitencjarnych Podkarpacia, projekt „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów” doczekał się podsumowania. W Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej spotkali się twórcy, realizatorzy i osoby wspierające ideę projektu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej