Funkcjonariusze Służby Więziennej ochraniają gmachy Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Są profesjonalistami, budzą zaufanie i respekt.

9 stycznia 2018 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa funkcjonariuszy, licząca sto czterdzieści jeden osób.

Ponad 760 litrów krwi oddali funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski w ramach akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna.

15 grudnia br. podsumowano dziesięciolecie działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

W Areszcie Śledczym w Suwałkach od ponad 10 lat funkcjonują z powodzeniem dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Podsumowanie dwustronnej współpracy z norweskim partnerem oraz określenie perspektyw na przyszłość - to główne tematy poruszane podczas konferencji zamykającej Program PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej