W związku z 25. rocznicą śmierci majora Wacława Kopisto ps. „Kra”, odbyły się uroczystości poświęcone postaci Majora - Cichociemnego. Udział w obchodach wzięła również delegacja Służby Więziennej w tym płk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie i mjr Krzysztof Jakubek z OISW w Rzeszowie.

Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

W dniu 25 stycznia br. osadzeni wzięli udział w objeździe studyjnym śladami pamięci markowskich Żydów - zajęciach edukacyjno patriotycznych w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Służba Więzienna każdego dnia podejmuje różne działania w kształtowaniu postaw osób pozbawionych wolności, mające na celu przywrócenie ich do społeczeństwa.

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.

W związku z rządowym programem „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Rzeszowie realizuje kolejne etapy budowlane związane ze wzniesieniem hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej