Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie motywują osadzonych do systematycznego uczestnictwa w wielu akcjach charytatywnych, ich udział ma także istotny wymiar resocjalizacyjny.

W piątek 23 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyło się doroczne spotkanie wigilijno-opłatkowe, z udziałem 50 skazanych, zorganizowane przez administrację jednostki penitencjarnej.

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koszalinie odwiedziła Dom Samotnej Matki „Dar Życia” Caritasu przekazując jego podopiecznym artykuły pierwszej potrzeby, kosmetyki, ubrania oraz zabawki dla dzieci.

W dniu 13 grudnia br. Zakład Karny w Koszalinie gościł dziennikarza lokalnej rozgłośni „Radia Koszalin”, który nagrywał materiały do audycji propagującej ideę odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie po raz czwarty włączyli się do  szczytnej akcji Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dużo uśmiechów, zabawy i szczerej dziecięcej radości zafundowali rodzinom osadzonych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie w trakcie tegorocznych Mikołajek przy ul. Strefowej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej