W dniu 22 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami sześciu kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

Dzięki Służbie Więziennej kolejni skazani z Zakładu Karnego w Koszalinie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch edycji kursu „Brukarza” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach programu EKO-Życie realizowanego od 2011 r. dzięki współpracy z PGK Koszalin i Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się kolejne porządkowanie terenów w sąsiedztwie strefy ekonomicznej.

W dniu 31 maja br. Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska była gościem specjalnym uroczystości wmurowania kamienia węgłowego pod budowę nowej hali produkcyjnej w firmie „Hako Techonology"

W dniu 30 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie z p. Piotrem Ćmoch właścicielem firmy PPHU „Mimar” w Białogardzie w sprawie współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych i ewentualnej budowy hali produkcyjnej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej