Podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie ze skazanymi wsparli czworonożnych podopiecznych koszalińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” karmą zakupioną w wyniku przeprowadzonej w lipcu zbiórki.

W Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której oficjalnie sfinalizowano zawarcie umów zatrudnienia osób pozbawionych wolności z trzema nowymi kontrahentami.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny honorowo oddali krew w ramach regionalnej akcji „Mundurowy Dar Serca 2017” zainicjowanej przez działający przy jednostce klub HDK PCK „Czerwona Mila”.

Pokaz wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego filmu „Elling” zapoczątkował Filmową Akademię Integracji w ramach „Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja” w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie zajęli I miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Służby Więziennej w Piłce Nożnej Okręgu Koszalińskiego.

W dniu 22 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami sześciu kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej