Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej.

Eurocash Cash & Carry Krosno będzie kolejną firmą, w której zatrudnienie odpłatne znajdą skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle.

W dniu 06.10.2017 r. na terenie Zakładu Karnego w Jaśle odbyło się seminarium szkoleniowe na temat „ Programy wolnościowe dla skazanych realizowane przez kuratorów sądowych”.

Sprawdzenie w praktyce jak wygląda realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów”, zapoznanie się ze specyfiką jednostki oraz spotkanie ze skazanymi było celem wizytacji Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pani Marii Kurowskiej.

„Sprzątanie Świata'' to coroczna akcja, której celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna akcja we współpracy z Urzędem Gminy w Jaśle odbywała się pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce.”

Obchody Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone są na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej