"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”

Teoria spotkała się z praktyką 11 kwietnia 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas konferencji naukowej, której współorganizatorem była Służba Więzienna. Wymiana doświadczeń naukowców i więzienników stała się już tradycją, z której czerpią wszyscy.

Dnia 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Damian Frańczak wraz funkcjonariuszami bialskiej jednostki wzięli udział w akcji społecznej „Na niebiesko” zorganizowanej na bialskim placu Wolności przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Andrzej Fereniec ma przyjemność zaprosić czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej do udziału w organizowanym w roku 2018 Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej