Gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Andrzej Leńczuk - Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Iławie.

7 i 8 września 2017 roku, na bazie Zakładu Karnego w Barczewie w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się ćwiczenie specjalistyczne połączone ze szkoleniem obronnym.

1 września 2017 roku przypada 78. rocznica wybuchu II wojny światowej.

30 sierpnia br. w Działdowie nastąpiło oficjalne oddanie w trwały zarząd działki pod budowę nowego zakładu karnego.

29 sierpnia br. w świetlicy OISW w Olsztynie, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie ppłk Elżbiety Jankowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Poczta Polska S.A.

25 sierpnia br, już po raz siódmy, na zaproszenie Krajowego Duszpasterza Kierowców ks. Mariana Midury, służby mundurowe Warmii, Mazur i Powiśla przybyły do Waplewa, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne tego środowiska służbowego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej