22 lutego br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyło się uroczyste nadanie stopni i odznaczeń funkcjonariuszom OISW w Olsztynie oraz wyróżnionym spoza służby.

15 lutego 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej powołano trzech nowych dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego.

10 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. Uroczystość przekazania Urzędu odbyła się w dawnej sali sesyjnej Olsztyńskiego Ratusza.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie radzono o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i Systemie Dozoru Elektronicznego.

Swoistą tradycją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie stały się przedświąteczne prywatne zbiórki pieniężne i rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Co roku wybieramy innych wymagających pomocy.

To już po raz piąty reprezentanci wszystkich służb mundurowych Warmii i Mazur wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, tym razem w Ośrodku Caritasu w Rybakach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej