W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie radzono o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i Systemie Dozoru Elektronicznego.

Swoistą tradycją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie stały się przedświąteczne prywatne zbiórki pieniężne i rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Co roku wybieramy innych wymagających pomocy.

To już po raz piąty reprezentanci wszystkich służb mundurowych Warmii i Mazur wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, tym razem w Ośrodku Caritasu w Rybakach.

6 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się debata z udziałem Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

22 listopada br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie” odbyły się pokazy filmów o tematyce penitencjarnej.

W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olsztynie zostały odprawione Zaduszki Mundurowe, które modlitwą i wspomnieniem objęły Tych ze Służb i Formacji Mundurowych z województwa warmińsko-mazurskiego, co już odeszli do Domu Pana.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej