Debata o przemianach społeczno-politycznych lat 80-tych XX wieku uświetniła promocję książki funkcjonariusza Służby Więziennej, dr. Bartłomieja Perlaka pn. „Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”. Spotkanie odbyło się 13 grudnia br. w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1, a jego współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.

12 grudnia br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy Służby Więziennej inaugurujący kampanię społeczną „Bezpieczni w służbie i w pracy, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów

XVII edycja Szlachetna Paczka nabiera tempa. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej włączyli się w pomoc potrzebującym. Zbierają środki finansowe na rzecz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

4 grudnia 2017 roku dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Ewa Bober podpisała umowę z Katarzyną Adamczyk, Nadleśniczym Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Na mocy umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu areszt śledczy skieruje do pracy skazanych.

29 listopada br. w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się charytatywny koncert zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji. Całość dochodu ze zbiórki przeznaczona została na leczenie i rehabilitację dzieci.

-Budujemy na obecnych podwalinach nowy system, który będzie przewidywał głęboką współpracę wszystkich służb, instytucji, a także przedstawicieli społeczeństwa, którzy mają cały system wspomagać- powiedział we Wrocławiu dr Sławomir Stasiorowski, Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości podczas Posiedzenia Dolnośląskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej