Funkcjonariusze Dolnośląskiej Służby Więziennej oddali hołd poległym jeńcom Zbrodni Katyńskiej. W 77. rocznicę zamordowania polskich oficerów uroczystość wypełniła msza św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu.

W dniu 6 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Praca więźniów - remedium na rynku pracy" zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Dolnośląskich Pracodawców. O walorach ekonomicznych, resocjalizacyjnych i społecznych zatrudniania więźniów, potencjale zakładów karnych w tworzeniu infrastruktury produkcyjnej oraz problemach rynku pracy opowiedzieli specjaliści Okręgowego Inspektoratu SW i eksperci wybranych branż...

23-26 maja br. w Brzegu Dolnym oraz Wołowie (woj. dolnośląskie) odbędą się specjalistyczne warsztaty oraz zawody z zakresu ratownictwa taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Przez cztery dni funkcjonariusze przy współudziale m.in. Wojskowego Oddziału Terytorialnego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Morskiego Oddziału Straży Granicznej będą doskonalić...

7 marca podczas wizyty Biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca w Parafii Pod Wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej doszło do pożaru salki katechetycznej przy kościele parafialnym.

Bezpieczeństwo personalne oraz reagowanie w obliczu zagrożenia zamachem terrorystycznym stanowiły główną tematykę warsztatów edukacyjno- szkoleniowych z udziałem służb militarnych oraz paramilitarnych zorganizowanych 22 marca br. na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie studentów oraz uczniów klas mundurowych z funkcjonariuszami Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej odbyło się ...

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddają krew w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwiodawstwa.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej