Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk wziął udział w debacie poświęconej roli Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw obywatelskich. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami Komisji Ekspertów KMP odbyło 17 stycznia br. w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu.

17 stycznia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk spotkał się z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Rozmowa w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu dotyczyła zatrudniania oraz aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności.

Dolnośląska Służba Więzienna w tym roku obejmie wsparciem 192 beneficjentów w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Do końca 2020 roku więziennictwo planuje przeszkolić 2700 skazanych - to prawie 24% populacji więźniów na Dolnym Śląsku. 84,28% środków finansowych na doskonalenie zawodowe dofinansuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Krajowe bariery formalno-prawne w pracy więźniów, zatrudnienie w świetle standardów międzynarodowych oraz ekonomiczne korzyści rządowego programu "Praca Więźniów" stanowiły główną tematykę konferencji naukowej, która odbyła się 25 listopada br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej