18 stycznia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się konferencja naukowa i wystawa pt.: Ocalić od Zapomnienia. Oba wydarzenia honorowym patronatem objęła ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

13 stycznia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się Konferencja naukowa pt. „Resocjalizacja poprzez pracę”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób pozbawionych wolności wśród przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i pracodawców.

W grudniu 2016r. w jednostkach mazowieckich zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla skazanych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

"Jodła" 2016

10.01.2017

10 grudnia 2016 r. przed Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie komuniści internowali blisko 700 opozycjonistów, odbyły się uroczystości w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Oprócz oficjalnej ceremonii odbyła się również gra miejska „Spacerniak 81”, lekcja historii dla młodzieży a także „II Białołęcki Bieg Wolności”.

23 listopada 2016 r. w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie odbyło się seminarium upowszechniające projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej