W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

11 sierpnia 2017 r. odbyły się XVI Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w piłce nożnej. Patronat nad zawodami objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej - płk Zbigniew Brzostek.

Zjawisko przestępczości nieletnich z uwagi na społeczną doniosłość od dawna pozostaje w kręgu zainteresowań badaczy, osób zajmujących się wychowaniem młodzieży, a także w kręgu zainteresowania Policji i od kilku lat Służby Więziennej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Andrzej Rodak w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” podpisał porozumienie z firmą zajmującą się produkcją obuwia.

Funkcjonariusz z Aresztu Śledczego w Radomiu udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku kobiecie.

25 lipca jest Dniem Bezpiecznego Kierowcy. Służba Więzienna wspólnie z partnerami realizuje wiele projektów i kampanii społecznych mających na celu przestrzeżenie młodych ludzi przed niebezpiecznym zachowaniem na drodze.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej