W trakcie konferencji prasowej w Nisku, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości -Marcin Warchoł i Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński, ogłosili plany utworzenia nowoczesnej, innowacyjnej jednostki penitencjarnej dla kobiet.

8 marca, w dniu świętego Jana Bożego, patrona Zakonu Bonifratrów w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, odbyło się uroczyste podsumowanie programu wolontaryjnego „ Razem Sprawniej” .

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, podkarpacka Służba Więzienna rozpoczęła cykl szkoleń z ceremoniału pocztu sztandarowego. Kampania uzyskała wsparcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pierwsze zajęcia z młodzieżą szkół z regionu przeprowadzili już funkcjonariusze Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

W rocznicę wydarzeń z 1 marca 1951 roku – tragicznej śmierci członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pod rzeszowskim pomnikiem Żołnierzy Wyklętych uczczono pamięć żołnierzy niepodległościowego ruchu antykomunistycznego.

W związku z 25. rocznicą śmierci majora Wacława Kopisto ps. „Kra”, odbyły się uroczystości poświęcone postaci Majora - Cichociemnego. Udział w obchodach wzięła również delegacja Służby Więziennej w tym płk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie i mjr Krzysztof Jakubek z OISW w Rzeszowie.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2016 doszło do 200 napaści na kuratorów sądowych. O tym, jak zachować się w takiej sytuacji mogli dowiedzieć się kuratorzy z SO w Przemyślu podczas szkolenia przygotowanego przez Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej