Grudzień jest szczególnym okresem kiedy podejmujemy działania pomocowe dla osób potrzebujących aby stworzyć namiastkę świąt wszędzie tam, gdzie z uwagi na przeszkody społeczne i materialne, wartości świąteczne pozostają w sferze marzeń.

Od jedenastu lat, przedstawiciele Służb Mundurowych z Podkarpacia przybywają do siedziby 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, by złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Służba Więzienna na Podkarpaciu i Rzeszowski Oddział IPN rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym.

W dniu 18 listopada 2016 r. przedstawiciel Zakładu Karnego w Rzeszowie wziął udział w realizowanej na antenie TVP 3 Rzeszów debacie społecznej pod tytułem ,,Zawód opiekuna społecznego szansą dla zagrożonych wykluczeniem zawodowym”.

Dzień 11 listopada to rocznica szczególnie bliska sercu każdego Polaka. To właśnie tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna stanowiąca dotychczas najwyższą, chociaż tymczasową władzę w Królestwie Polskim, przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy wojskowej w państwie. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość

Zagadnienia związane z zatrudnieniem osadzonych, nowatorskie metody resocjalizacji i problematyka diagnozowania osadzonych – to tematy, na którymi obradowali uczestnicy Podkarpackiego Forum Penitencjarnego

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej