W dniach 12-13 kwietnia w węgierskich jednostkach penitencjarnych odbyły się ćwiczenia technik interwencyjnych i ćwiczenia paramedyczne dla funkcjonariuszy grup interwencyjnych. W ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Pan Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i gen Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Uroczystość stała się okazją do podsumowania roku funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

Przebywający na Podkarpaciu Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński razem z posłem na sejm VIII kadencji Piotrem Uruskim z Solidarnej Polski oraz dyrektorem okręgowym płk. Markiem Grabkiem wizytowali Areszt Śledczy w Sanoku.

Zakład Karny w Dębicy promując program „Praca dla więźniów” wziął udział w Targach Pracy organizowanych na terenie miasta Dębica.

Funkcjonariusze działu ochrony i działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Łupkowie już po raz drugi testują nowo zaprojektowane umundurowanie polowe.

W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Zakładem Karnym w Dębicy a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej