Ogólnopolski konkurs „Szpalty za kratą” organizowany przez Zakład Karny w Rawiczu wpisał się już na dobre do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych w jednostkach penitencjarnych. W dniu 12 października rozstrzygnięto jego trzecią edycję.

9 października 2017r., w sali kaliskiego UAM, odbyła się konferencja, organizowana przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

7 października 2017 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k. Zielonej Góry, odbył się V Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków – Memoriał Tomasza Mielko.

W godzinach wieczornych i nocnych nad Polską przeszedł orkan Ksawery powodując duże zniszczenia. Kolejny raz Służba Więzienna zaangażowała się pomoc lokalnej społeczności.

W dniach 4-6 października 2017r. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbywa się narada instruktażowo-szkoleniowa dla funkcjonariuszy olsztyńskiego okręgu Służby Więziennej, realizujących rządowy program „Praca dla więźniów”

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu od kilku lat systematycznie spotykają się w czasie wolnym od służby, w celu doskonalenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie technik stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej oraz samoobrony

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej