Kierownicy jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego wraz z sędziami opolskiego sądownictwa oraz prokuratorami częstochowskiej prokuratury uczestniczyli 12 i 13 października br. w wyjazdowej odprawie poświęconej odbywaniu przez skazanych kary pozbawienia wolności w SDE.

13 października 2017 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Kajetana Zbączyniaka.

6 października br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu, której przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Opolu Jerzy Połukord.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają sami księża duszpasterze.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej