Czas egzaminów

26.06.2017

W dniach 20, 22 i 23 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Nysie odbył się egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz.

14 czerwca br. w Opolu odbyła się IX debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji, w której wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba wraz z kierownictwem jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Od dwóch lat funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Opolu wspierają działalność Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają sami księża duszpasterze.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej