Choć każda edycja akcji „Szlachetna Paczka” kończy się w grudniu, to w przypadku paczki przygotowanej w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim jest trochę inaczej.

18 lutego br. w godzinach widzeń w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich funkcjonariusz Służby Więziennej zauważył rozsypane na podłodze zawiniątka przed wejściem do jednostki. Po sprawdzeniu zapisu z monitoringu stwierdzono, że jedna z osób udających się na widzenie do skazanego, przed kontrolą osobistą, odrzuciła od siebie okrągłe zawiniątka.

14 lutego br. funkcjonariusze i pracownicy cywilni okręgowego inspektoratu uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przypominanie i utrwalanie podstawowych zasad ratowania życia jest wiedzą, która w każdej chwili może okazać się przydatna.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej