22 marca br. odbyło się posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uniemożliwili przemyt substancji niedozwolonej, którą próbowała wnieść kobieta udająca się na widzenie ze skazanym.

W 2017 roku w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 48 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, dzięki którym przeszkolonych zostanie 576 skazanych, w tym 12 kobiet.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej