W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają sami księża duszpasterze.

12 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok obowiązywania programu "Praca dla więźniów" w okręgu opolskim. Dzięki działaniom podjętym przez Służbę Więzienną obecnie pracuje ponad 45% wszystkich skazanych, a co czwarty więzień jest zatrudniony odpłatnie.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna dlatego też istotne jest to, aby już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. W tym duchu i z takim nastawieniem funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udali się do szkoły podstawowej nr 9 w Opolu, gdzie przeprowadzili instruktarz udzielania pierwszej pomocy uczniom klasy trzeciej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej