W dniu 16 listopada z inicjatywy UNESCO na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Porozumienie podpisane pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim a Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim, niespełna pół roku temu, przyniosło efekt m.in. w postaci pięknie wyremontowanej świetlicy i  punktu dowodzenia.

„I w tych czasach mają wartość dumne słowa chcieć- to móc, kto chce – ten może, kto chce – ten zwycięża!” Józef Piłsudski

Nasza formacja jako jedyna na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu pracuje nad tzw. "trudnym podopiecznym". Czyni to naszą formację jak najbardziej kompetentną do zainicjowania kampanii, która w całej Polsce prowadzona jest pod hasłem "Bezpieczni w służbie i pracy- czyli jak pracować z trudnym klientem".

6 listopada br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Politechniką Lubelską a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie określające obszary, formy i kierunki wzajemnej współpracy. Stronami reprezentującymi podmioty zawierające porozumienie byli: płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej.

27 października w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne pod kryptonimem "Krasnystaw 2017".

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej