Płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie w dniu 14 lipca br. uczestniczył w 98 Wojewódzkich Obchodach Święta Policji.

Zakład Karny we Włodawie wziął udział w uroczystościach pogrzebowych jednego z żołnierzy wyklętych – por. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”, które miały miejsce w dniach 15-16 lipca 2017r. we Włodawie.

Szanujmy historię

14.07.2017

Mając na  uwadze rolę historii w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw 14 lipca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwowym Muzeum na Majdanku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej określające obszary, formy i kierunki wzajemnej współpracy.

4 lipca br. (wtorek) około godziny 10:35 w miejscowości Tereszyn. na obwodnicy Lublina, kilkaset metrów za węzłem Węglin, zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy oraz dostawczy. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych i przetransportowanych do szpitali.

W dniu 30 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. W obchodach udział wziął płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, poczet sztandarowy OISW w Lublinie, funkcjonariusze i ich rodziny.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy regionalnej pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie a Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy w Równem w dniach 24- 25 czerwca br. przedstawiciele lubelskiej Służby Więziennej uczestniczyli w wizycie studyjnej w Dubnie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej