W ramach podpisanego porozumienia o współpracy regionalnej pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie a Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy w Równem w dniach 24- 25 czerwca br. przedstawiciele lubelskiej Służby Więziennej uczestniczyli w wizycie studyjnej w Dubnie.

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

20 czerwca br. w  Opolskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Terenowej do Spraw Społecznej readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego.

Co roku, 14 czerwca, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podniesienia świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

Zakład Karny we Włodawie stawia kolejny krok w sprawie budowy hali produkcyjnej.

Każdego roku dzień 5 czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej