23 marca 2018 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie wielkanocne służb mundurowych.

26 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, Jest to niewątpliwie okazja by pokazać jakie działania naszej formacji ukierunkowane na niwelowanie problemów alkoholowych, z którymi zmagają się ludzie osadzeni w jednostkach penitencjarnych.

W ramach realizowanego od początku 2017 roku programu modernizacji Służby Więziennej formacja systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt. 21 marca br. z okręgowego magazynu uzbrojenia wyznaczeni funkcjonariusze odebrali sprzęt, który trafi bezpośrednio do jednostek.

W dniu 12 marca 2018 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się cykl dwóch szkoleń, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników bialskich urzędników.

6 marca br. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wizytował jedną z ośmiu jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego - Areszt Śledczy w Lublinie. Spotkanie powiązane było z upamiętnieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych przypadającego na dzień 1 marca.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej