Stoją na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, jej bezpieczeństwa i pokoju- Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

Służba Więzienna po raz drugi aktywnie włączyła się w uroczystości związane z zaprzysiężeniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Lublinie.

w lipcu br. zatrudnienie odpłatne u kontrahentów pozawięziennych znalazło 540 skazanych!

Zakład Karny we Włodawie po raz czternasty przygotował ogólnopolskie zawody w pływaniu o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Do końca 2017 roku ponad 700 osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego nabędzie nowe lub uzupełni posiadane kwalifikacje i kompetencje zawodowe w ramach projektu systemowego PO WER 2014 – 2020.

„Nie złamie wolnych żadna klęska, nie strwoży śmiałych krwawy trud, pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Poległym chwała, wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew, wierzymy, że nam Sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew”. Stanisław Ryszard Dobrowolski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej