Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym spotkaniu Wielkanocnym

Major Arkadiusz Kups szkoli łódzkich więzienników

„Za murami więzienia – tajniki pracy w zakładzie karnym”, to temat przewodni stoiska Naukowego Koła Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego

Praca osób pozbawionych wolności, to jeden z elementów oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej