Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Działania takie podejmuje łowicka jednostka penitencjarna.

Po raz kolejny funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej przekazali wiedzę o tym, jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów kuratorom zawodowym.

Pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów odbyły się w Łodzi I Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele łódzkiej Służby Więziennej.

Zawody odbyły się pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więzienne w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha, a w jego imieniu nagrody wręczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krzysztof Mrówczyński

26 marca, z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa „Żołnierze Niezłomni – Przywróceni Pamięci”

Z dniem 23 lutego 2018 roku, Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej