Realizacja porozumienia o współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi z łódzkim Oddziałem IPN była jednym z zagadnień omawianych podczas corocznego spotkania podsumowującego 2016 rok

Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym, Bożonarodzeniowym spotkaniu opłatkowym

Podsumowanie działalności Rady w mijającym roku oraz kontynuacja wyjazdowych posiedzeń w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, to główne powody spotkania w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej