Trzydzieści lat temu Łódź odwiedził papież Polaka. Dla upamiętnienia tej rocznicy władze kościelne i miejskie zorganizowały rocznicowe obchody

Zakład Karny w Garbalinie w ramach ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”, wytypowany został jako jedna z czterdziestu jednostek penitencjarnych w skali naszego kraju oraz jako jedna z trzech podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi, do realizacji zadania, którego zwieńczeniem ma być wybudowanie na jego terenie nowoczesnej hali produkcyjnej. Docelowo zatrudnienie znajdą w niej skazani, których zatrudni kontrahent zewnętrzny przy...

Wizytacja przedstawicieli Norwegii, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów miała na celu podsumowanie jednego z etapów Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, który polegał na realizacji projektu pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności, ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.”

To kolejny efekt realizacji Programu "Praca dla Więźniów”. W dniu 1 czerwca 2017 roku w siedzibie Poczty Polskiej – Pion Operacji Logistycznych, Region Dystrybucji w Łodzi doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, a przedstawicielami Poczty Polskiej. Dzięki zawartej umowie do pracy w Spółce zostanie skierowanych 30 osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej