W dniu 10 maja płk Jacek Lenart, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, podpisał porozumienie o współpracy w zakresie zawodowych praktyk studenckich

Uroczystą mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi rozpoczęto wojewódzkie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

SKUTECZNI RAZEM

28.04.2017

Interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych była tematem przewodnim konferencji naukowej, która w dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyła się w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi

Praca osób pozbawionych wolności, to jeden z elementów oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej