Dzień w którym cała Polska świętuje odzyskanie niepodległości to dla funkcjonariuszy Służby Więziennej okazja do nadania odznaczeń i wręczenia awansów.

Wyjątkowa nie tylko z uwagi na miejsce msza święta odbyła się w kaplicy pińczowskiego zakładu karnego w niedzielę 12.11.2017 r.

W Zakładzie Karnym w Pińczowie w dniu dzisiejszym tj. 07.11.2017 r. odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie wraz z pocztem sztandarowym w sobotę 14.10.2017r. przybyli na Jasną Górę uczestnicząc w 21 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym tj. 12.10.2017 r. podpisano kolejną umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Pińczowie.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają problemy z rozumowaniem, planowaniem, rozwiązywaniem problemów czy też uczeniem się. Dlatego ważne jest aby osoby takie również podczas pobytu w zakładzie karnym obejmować specjalistycznymi oddziaływaniami.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej