Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Pińczowie w dniu 15.08.2017 r. uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie kpt. Bogusław Grabarz z początkiem lipca podpisał kolejną umowę dotyczącą zatrudniania skazanych.

W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowane są kursy zawodowe dla skazanych finansowane w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „POWER”.

Jednym z założeń podpisanego w ubiegłym roku programu „Praca dla więźniów” jest budowa hal produkcyjnych służących zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Pińczowie ponownie wzięli czynny udział w akcji honorowego oddawania krwi.

W hali widowiskowo - sportowej w Pińczowie w dniu 12.04.2017 r. odbyła się III Debata Forum Przedsiębiorczości zorganizowana przez Starostę Pińczowskiego, w której uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Pińczowie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej